Fysioterapeuten 7-2019

18 FYSIOTERAPEUTEN 7/19 AKTUELT I et nytt prosjekt skal klinikere og pasienter komme inn og påvirke hva stipendiaten skal forske på, allerede før forsk- ningsformålet blir satt. Fysio- terapeut Liss Marita Solbakken er spent. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no TRADISJONELT har klinikere og brukere først blitt invitert inn i forskningsprosjekter etter at forskningsformålet er satt. Nå skal åtte stipendiater teste ut et nytt opplegg, hvor klinikerne og brukerne får si hvor de mener det er behov eller kunnskapshull. De får der- med være med å påvirke hva forskeren skal forske på. I det såkalte Brobyggerprosjektet skal man styrke samarbeidet mellom fors- kning og praksis, og med utdanningene. Stipendiatene vil bruke fem år på doktor- graden, istedenfor tre. Årsaken er at det er satt av 40 prosent tid til praksisutvikling og 60 prosent til forskning. Den 42 år gamle fysioterapeuten Liss Ma- rita Solbakken er en av de nye stipendiatene. Hun har inntil nå jobbet på slagavdelingen på Ahus og er spent på det nye opplegget i regi av OsloMet. – Temaet for mitt forskningsprosjekt er overgangen fra slagenhet på sykehus til kom- munal oppfølging. Jeg er spesielt interessert i å se på hvordan kommunikasjon og samar- beid mellom tjenestenivåene påvirker utskri- velsen, og hvordan pasienter og pårørende opplever denne overgangen, forteller hun. Sømløs oppfølging Fysioterapeuten sier at kommunikasjon på tvers av helsesektoren er veldig viktig for at pasienten skal oppleve en sømløs oppfølging av sin helsetilstand, føle seg trygg og ivare- tatt. – Metoden for forskningen er å invitere pasienter med hjerneslag, pårørende og hel- sepersonell på sykehus og i kommune til å komme med innspill på hva de mener er viktig å forske på for å bedre kvaliteten og Lar klinikere og pasienter påvirke forskningsformålet SPENT Fysioterapeut Liss Marita Solbakken skal ta doktorgrad på overgangen mellom slagenhet og kommunal oppfølging. Klinikere og pasienter skal få være med på å sette forskningsspørsmålene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy