Fysioterapeuten 7-2019

20 FYSIOTERAPEUTEN 7/19 AKTUELT All aktivitet monner for å minske risikoen for tidligere død, ifølge en studie fra Norge, Sverige, England og USA. – DET kan blant annet være å gå i trapper, sykle til jobben eller å gå en liten tur. Slike aktiviteter kan ha stor betydning for helsa, sier Ulf Ekelund til NRK. Han er professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole (NIH) og står bak studien sammen med en rekke andre forskere. I metastudien som er publisert i British Medical Journal har forskerne sammenlik- net fysisk aktivitet og dødelighet hos mer enn 36.000 personer over 40 år. Den fjer- dedelen av personene som var minst aktive, beveget seg bare i litt rask gange to minutter daglig, eller et kvarter i uka. Den mest aktive gruppa beveget seg 38 minutter daglig. I løpet av studieperioden på seks år døde fem ganger flere i den minst aktive gruppa som i den som var mest aktiv. Men i den gruppa som beveget seg moderat seks mi- nutter om dagen, døde bare halvparten så mange. – Vi viser noe som ikke er blitt vist tid- ligere, nemlig at lavintensiv aktivitet har en stor betydning. Før har vi bare visst at mo- derat og intensiv aktivitet har hatt en betyd- ning. Vår studie gir ytterligere dimensjoner om råd for fysisk aktivitet, sier Ekelund. n Ved Sørlandet sykehus er alle sykkelrelaterte skader fra 2012-2015 kartlagt i en ny studie. 78 prosent av ulykkene skjedde uten at andre trafi- kanter var involvert. STUDIEN er gjennomført av overlege Odd Mjåland og med- forfattere og er publisert i Tidsskrift for Den norske legefore- ning. I alt 224 voksne og 53 barn under 16 år var registrert i den aktuelle perioden. De fleste skadene var lette eller moderate, som frakturer og lette hodeskader. I totalmaterialet skjedde 217 (78 %) av ulykkene uten at andre trafikanter var involvert, med «velt» som årsak i de fleste eneulykkene. Bakgrunn for studien er politiske mål om å øke andelen sykkelreiser. – Kristiansand er blant landets mest aktive sykkelbyer. Vi ønsket å kartlegge skadeomfanget blant syklister innlagt ved sykehuset, skriver forfatterne. De påpeker at en større andel syklende gir helsemessige, miljømessige og trafikale gevinster, men at baksiden av med- aljen kan være et økt omfang av skader. Transportøkonomisk institutt har estimert antall sykkelrelaterte skader i Norge til nærmere 5.000, men tallene er usikre på grunn av manglende rapportering. n Selv rolig aktivitet hjelper Baksiden av medaljen? Medlemsfordel på strøm Som medlem av Norsk Fysioterapeutforbund får du spesialavtale på strøm fra Fjordkraft. Bestill nå og spar 300,- på din første strømregning. Les mer og se alle fordlene med å være kunde på fjordkraft.no/nff eller ring 230 06100. Ekstra billig mobil- abonnement for alle med strøm fra Fjordkraft

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy