Fysioterapeuten 7-2019

FYSIOTERAPEUTEN 7/19 21 I FLERE studier mener forskerne å påvise at trening både kan forebygge og bremse flere kreftformer. En arbeidsgruppe under Ame- rican College of Sports Medicine (ACSM) har nå jobbet fram anbefalinger for hva slags trening som beskytter best mot ulike kreft- former, skriver videnskab.dk . Professor Kathryn H. Schmitz sa i et inn- legg på ECSS-konferansen i Praha at anbefa- lingene kommer i en en artikkel som nå blir fagfellevurdert for publisering i et tidsskrift. Hun er professor i folkehelsevitenskap ved det amerikanske universitetet Penn State, ifølge forskning.no. – Jeg vil gjerne framheve kreft i bryst, tykktarm og prostata. Her ser det ut til at trening reduserer dødeligheten med 30 pro- sent eller mer etter en diagnose. Vi snakker ikke om bare en eller to studier; det kommer stadig mer evidens, sa Schmitz. Beskytter mot sju kreftformer Schmitz har publisert over 200 vitenskape- lige artikler om blant annet trening og kreft. Hun nevnte særlig sju kreftformer hun me- ner trening beskytter mot: bryst, tykktarm, spiserør, blære, nyre, mage og livmor. Ifølge Schmitz er føflekkreft et unntak, her rammes hyppigst folk som trener. En te- ori er at mosjonister er mer utendørs og der- for blir rammet av flere skadelige solstråler. Arbeidsgruppa håper at de etter hvert kan komme med konkrete anbefalinger for mengden trening, at trening kan doseres som medisin. Om kort tid håper de også å komme med anbefalinger på trening som kan hjelpe mot følgene av kreftbehandling, for eksempel angst og trøtthet. Skeptiske forskere Flere forskere stiller seg skeptiske til omman kan konkludere slik arbeidsgruppa gjør. Det kan være stor forskjell på å få folk til å trene i et vitenskapelig forsøk og få det til i vir- keligheten. Mange av studiene baserer seg dessuten på at pasientene selv rapporterer inn hvor mye de har trent, og da kan mange ende med å overrapportere. Noen studier har få deltakere, innvender de. De fleste er dessuten gjort på brystkreftpasienter, og da er det ikke sikkert at det gjelder andre kreft- former. Noen kan også ha fått en placeboef- fekt av treningen, hevder noen forskere. Røyking og kosthold En annen faktor spiller også inn. Det er at røyking, kosthold og overvekt er mye vikti- gere enn trening når man skal forebygge el- ler bremse kreft. I en studie som ble publisert nylig, så man på om kreftoverlevere klarte å oppfylle anbefalingene om fysisk aktivitet for å redu- sere risikoen for tilbakefall. Her klarte bare hver tiende pasient det anbefalte nivået for kondisjons- og styrketrening. De som var overvektige slet mest, sammen med de som hadde fått en kombinasjon av flere behand- lingsformer, som kirurgi, cellegift og stråle- behandling, skriver fysioterapi.se . Denne studien finnes på: Coletta et al. Clinical factors associated with adherence to aerobic and resistance physical activity gui- delines among cancer prevention patients and survivors. Plos One, August 1, 2019. n Vil gi anbefalinger om trening mot kreft En arbeidsgruppe i USA mener det nå er forsket så mye på trening og kreft, at de kan anslå hvor mye trening senker risikoen for kreft i for eksempel bryst og tykktarm. Andre forskere er skeptiske. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy