Fysioterapeuten 7-2019

FYSIOTERAPEUTEN 7/19 37 Figenschou M: Omstart – forsoning og frigjøring Heltsykt forlag 2018 175 sider Kr 349 ISBN 978-82-691271-0-2 Marit Figenschou beskriver i denne boken en prosess som strekker seg over mange år. Med korte setninger og et tilspisset ordvalg, veksler hun mellom opplevelser i barndommen og nåti- den. Dette fungerer godt. Emosjonell mestring etter alvorlig sykdom kan være et interessant tema for oss som terapeuter. Hva forteller en person som selv har erfart hvor skoen trykker, og hva kan vi lære av hennes fortelling? Hovedhistorien starter når Marit blir alvor- lig syk i 1998, og hun kjente på en usikkerhet og merket hvordan hennes mestringsstra- tegier ikke lenger fungerte. Helt fra hun var liten har Marit hatt en «oberst» inni seg; en stemme som forteller hva som er sant i en gitt situasjon, en stemme som er streng og ned- latende. Hennes reaksjon på denne stemmen ble å presse seg til det ytterste, ta mye ansvar, og å være veldig på tilbudssiden overfor andre. Hun var sterk og tøff, men ble likevel sjelden fornøyd med egen innsats. I denne delen av boken bruker hun et hardt og direkte språk. Jeg ble helt stresset av å lese om Marits liv med stress og katastrofetanker, og hvordan hun reagerte med å flykte i jobb og trening. Psykotera- peuten Astrid har mange utsagn som hjelper Marit å forstå seg selv som liten, og i en terapiprosess som strekker seg over 20 år, lærer Marit gradvis å være litt mer vennlig overfor seg selv. Dette synes jeg er den beste delen av boken, og hvordan hun lærer å sette grenser overfor omgivelsene sine, og tør å si «ja» til det hun selv ønsker, istedenfor å gjøre hva andre forventer og vil. Her er det konkrete forslag til hva man kan si til seg selv og til andre. Denne prosessen er på mange måter uavhengig av om vi blir utsatt for en sykdom eller ikke, og jeg vil tro at flere vil kunne kjenne seg igjen. Det kan jeg dessverre ikke si om hvordan Marit bruker fysisk aktivitet som terapi. Da hun fikk smerter overalt, ble hun, forståelig nok, veldig redd for å miste sin bevegelsesevne. Hun presset seg på ekstremturer og gikk på flere av verdens høyeste fjelltopper, samt til Sydpolen (som attpåtil ikke skulle være en bragd!) – først da duget hun til noe i egne øyne. Hun fikk god hjelp av sin kiropraktor gjennom mange år om å jobbe sammen med kroppen, og ikke presse den, men likevel ble jeg ganske forvirret; er det virkelig mulig å gjøre slike nokså ekstreme ting og samtidig være venn med kroppen? På dette området var det vanskelig å se at boken handler om å akseptere seg selv for den hun er, og ikke ut fra hva hun gjør, slik forfatteren sier innled- ningsvis. For Marit ble fysisk aktivitet og naturen veldig viktig, og i dette vil mange kunne kjenne seg igjen i. Å lese om de turene som hun tar, kan sikkert være både underholdende og skape beundring hos noen, men kan også virke demotiverende for de som ikke klarer en brøkdel selv. Forfatteren har utgitt boken på eget forlag, den er tiltalende i formen, men jeg synes den mangler noe i struktur og avgrensning. For å kunne inspirere andre bør den gi gjenkjennelse og håp. Jeg er ikke sikker om denne formen vil treffe mange av mine pasienter særlig godt. Som terapeut kan jeg bare slutte meg til de gode utsagn i boken om å være vennlig overfor seg selv og sin kropp, men jeg fikk få nye oppdagelser. Margaretha E. Passchier , spesialist i psy- komotorisk fysioterapi ved FMR, Nordlands- sykehuset Bodø. Lite nytt om emosjonell mestring Hva kan vi lære av idrettsfysioterapi? Fagutgivelsen 2019: Idrettsfysioterapi – forebygging, behandling og opptrening Vi vil også legge vekt på å få inn artikler om temaer fra idretts- fysioterapi som er relevante for den generelle befolkningen. Fristen for vitenskapelige artikler og fagartikler er gått ut. Frist for andre artikkelsjangere er 1. november. Spørsmål, tips og manuskript sendes fagredaktor@fysio.no  eller js@fysio.no. Se vår forfatterveileder på www.fysioterapeu- ten.no for utfyllende informasjon.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy