Fysioterapeuten 7-2019

38 FYSIOTERAPEUTEN 7/19 REPORTASJE – Rehabilitering og trenings- oppfølging hjemme i egen stue kan være et godt alter- nativ for en del kolspasienter, mener fysioterapeut og forsker Hanne Hoaas. TEKST Kristine Askvik FOTO Lars Åke Andersen fysioterapeuten@fysio.no – Vi ser at personer med kols som har fått langvarig treningsoppfølging med e-hel- severktøy vedlikeholder sin helsetilstand og ikke blir dårligere. En slik type rehabili- tering kan være et fint alternativ eller sup- plement for enkelte pasienter, sier Hanne Hoaas, fysioterapeut ved Skibotn helse og rehabiliteringssenter. Hun har forsket på hvordan kolspasienter responderer på såkalt e-rehabilitering, eller telerehabilitering, og disputerte i juni ved UiT Norges arktiske universitet. Telerehabilitering er rehabilitering som foregår hjemme hos pasienten, med hjelp av videokonsultasjon og internettløsninger. Forskningsgruppen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, som Hoaas har vært en del av, har gjennomført to studier for å se på hvordan kolspasienter responderer på en slik type rehabilitering; en pilotstudie og en internasjonal randomisert kontrollert stu- die, kalt iTrain-studien. Tredemølle hjemme I pilotstudien ble ti pasienter inkludert. De fikk alle utplassert en tredemølle hjemme hos seg selv og førte elektronisk dagbok over treninger og dagsform. I dagboken rappor- terte de både daglige symptomer, oksygen- metning og hvilepuls. De noterte også detal- jer om hver enkelt treningsøkt, som varighet og opplevelse. Alt ble notert på et nettbrett, som de også fikk utdelt. Målet var at de skulle trene minst tretti minutter tre ganger i uken. En gang i uken hadde pasientene videokonsultasjon med en fast fysioterapeut, og fikk dermed tett indi- viduell oppfølging. Prosjektperioden strakk seg over hele to år. Alle deltakerne var med i hele perioden. – Vi ser at langvarig treningsvedlikehold via e-helseløsninger er trygt og gjennomfør- bart for personer med kols. Det var ingen som droppet ut fra pilotstudien, sier Hoaas. Deltakerne trente i gjennomsnitt 1,7 øk- ter per uke gjennom to år. Det ble ikke gitt videokonsultasjoner i ferier. – Det første året trente de ganske bra. Det andre året gikk det noe ned, sier Hoaas. Økt gangkapasitet Etter ett år hadde deltakerne økt gangkapa- sitet, og de fortalte at symptombyrden var mindre. Dette ble målt gjennom henholds- vis 6-minutters gangtest og bruk av spørre- skjema. Etter to år var de tilbake til der de var for to år siden. – At vi har klart å holde pasientene på stedet hvil etter to år, ser vi på som oppløf- tende. Personer med kols opplever gjerne en forverring over tid, sier Hoaas. Intervjuer i etterkant av studien viste at deltakerne var svært fornøyde. De opplevde at helsen ble bedre og følte økt «empower- ment» og mer kontroll over egen helsetil- stand, samt økt trygghet på grunn av den regelmessige kontakten med en fysiotera- peut som har spesialkompetanse på lunge- rehabilitering. – Men vi ser også at det var utfordrende å opprettholde motivasjonen, selv om delta- kerne fikk mye hjelp. De hadde god moti- vasjon det første året, men det falt utover i andre året, sier Hoaas. Viktig med videokonsultasjoner Deltakerne i pilotstudien ble også undersøkt Telerehabilitering kan ha for kolspasienter UTETRENING Hanne Hoaas leder treningen ute for dem som er på lungerehabiliteringskurs. Hun har stoppeklokken klar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy