Fysioterapeuten 7-2019

informasjon fra NFF Regionene er også en stemme ut fra NFF. Aslaug T. Kleiveland leder Region Vest Takk til dere som har stemt! FYSIOTERAPEUTEN 7/19 43 Akkurat når dette nummeret av Fysioterapeuten går i trykken er valget av regionsty- rer og regionledere de neste tre årene avsluttet og avgjort. Fem nye styrer og fem regionledere er klare til å brette opp ermene og gå i gang med det viktige arbeidet for medlemmene, og for å synliggjøre den viktige jobben fysioterapeuter gjør for pasientene og folkehelsen. Jeg har selv stilt til valg som regionleder for en tredje periode, så det kommer neppe som en overraskelse at jeg er en varm tilhenger av regionmodellen vi har hatt i NFF de siste årene. Jeg håper og tror det er bra for dere som medlemmer at det sitter regionale representanter i Forbundsstyret. Landet vårt er sammensatt. Geografi, kultur og lynne varierer, men ikke minst er det ulikt hvordan tjenestene våre er organisert. NFF har fulltids frikjøpte regionlede- re som har sin tilhørighet og arbeidserfaring fra hele landet. Det vi er opptatt av her i Vest hvor jeg holder til, eller det som rører seg i Innlandet, på Sørlandet eller i Troms blir sett og hørt – og brakt inn til NFF sentralt. Når stemmene til fysioterapeuter over hele landet tas med inn i organisasjonsledelsen, får det en betydning for utformingen av NFFs politikk. Og forbundet får mulighet til å bli en enda mer relevant organisa- sjon for alle fysioterapeuter. Regionene er også en stemme ut fra NFF. Ut til dere medlemmer og ut til dem som prioriterer og bestemmer over pengene. Etter at NFF innførte ny organisasjonsmo- dell, har det også vært endringer i omgivelsene våre. Kommuner og Helseforetak har merket sparekniven og har gjennomgått omorganiseringer og sammenslåinger. Re- gionledere har sammen med drivende dyktige tillitsvalgte og kontaktpersoner jobbet tett på i mange av disse prosessene. Tilskudd og stillinger har blitt reddet. Til tross for innsparinger og trusler om reduksjon har antallet fysioterapiårsverk i kommunene økt jevnt og trutt i perioden. Og jeg er sikker på at dette skjer fordi vi har en god sak. Det er riktig å satse på fysioterapi for å gi innbyggerne en bedre helsetjeneste! For at regionleddet skal ha den relevansen jeg varmt fremsnakker, er vi avhengige av nær kontakt med dere. Derfor er regionlederne mye på farten. Vi treffer dere på arbeidsplassen og på arrangementer, vi møter tillitsvalgte og kontaktpersoner og vi møter lederne deres. Så – til alle dere medlemmer der ute i det ganske land; Fortsett å kontakte region- leder eller andre i regionstyret og fortell hva som er viktig for deg! Det er nødvendig å kjenne dere for å gjøre en relevant jobb. På den måten kan vi sammen utvikle NFF videre i positiv retning.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy