Fysioterapeuten 7-2019

50 FYSIOTERAPEUTEN 7/19 på nett ÅRSABONNEMENT 2019 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2019 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.900. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 38. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.900. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2019 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 8 18/10 13/11 9 13/11 18/12 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188. ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.300 TRYKK Ålgård Offset AS Gerty Lund representerer «nye» øyne, og bør bli ny forbundsleder i NFF, mener valgkomiteen. De to andre kandidatene til ledervervet fortsetter kampen. Her er tre av kommentarene: n «Gratulerer med innstillingen. Hva er det du tenker å gjøre annerledes enn Fred hvis du blir leder? Ser du noen fordeler med kontinuitet i ledelsen så lenge det er jevn utvikling og fremgang i organisasjonen?» n «Jeg holder en knapp på Lund» n «Et utmerket valg!.» Fra bloggen: Nei, kroppen trenger ikke å bli «fikset på» en gang i måneden for å fungere. Justering av nakke, mobilisering av bekken eller massasje blir ofte sett på som «livsvik- tig» for pasientene. Dette som følge av en sterk overbevisning fra terapeutens side. Mange behandlinger baseres på såkalte low- value teknikker, altså manuelle teknikker med symptomlindring som utfallsmål. Det- te har sikkert sin plass i fysioterapi, men det er plass til så mye mer. Å overbevise pasien- tene om at passiv behandling er nødvendig for å holde kroppen i «sjakk» er etter min mening etisk uforsvarlig, og vil fort skape en behandlingsavhengighet som ikke henger på greip. Når vi allerede er inne på det, vil jeg gjerne diskutere måten passiv behandling praktiseres på. Er det fremdeles innafor å benytte seg av varmepakninger, interference og ultralyd (for å ta verstingene) som be- handling? Er vi ikke alle enige om at dette er behandlingsformer som ikke har godt nok evidensgrunnlag? For en fysioterapistudent på praksisopphold kan det virke både forvir- rende og frustrerende å observere dette. Alle terapeuter har nok en intensjon om å hjelpe mennesker, men for å hjelpe på best mulig måte, krever det at man holder seg oppda- tert. Man jobber alle litt forskjellig, og har uli- ke fremgangsmåter. Enkelte prinsipper bør likevel følges. En kvalitetssikret behandling er en behandling der pasienten får en forstå- else av problemet, i tillegg til en gjennom- tenkt plan videre som bygger på egne ressur- ser, mestringstro og måloppnåelse. Å gradvis implementere aktiv behandling i form av øvelser og fysisk aktivitet er en bærekraftig vei. Vi fysioterapeuter er her for å hjelpe og å sørge for at pasienten klarer seg uten vår hjelp. Da må vi legge vekk ren symptombe- handling, og heller rette fokus på pasienten. Hvorfor er det noen der ute som skaper pa- sienter i stedet for å hjelpe dem? Er svaret bundet i business og økonomi? Handler det om manglende kunnskap og faglig oppdate- ring? Eller er man for lite kritisk? Man kan være blind for egne feil og skavanker, men det største problemet er kanskje å være blind for egen blindhet. Karoline Harnes Mongstad, fysioterapistudent ved HVL Les hele innlegget på fysioterapeuten.no . Kommentert på Facebook: Tanker etter et praksisopphold

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy