Fysioterapeuten 7-2019

6 FYSIOTERAPEUTEN 7/19 AKTUELT Gerty Lund er takknemlig og stolt over å bli innstilt som ny forbundsleder, mens motkan- didatene Fred Hatlebrekke og Merete Tønder håper delega- tene vil legge mer vekt på det de står for. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no 12. SEPTEMBER ble det klart at valgkomi- teen i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener Gerty Lund bør få vervet som ny for- bundsleder. – Jeg er takknemlig og stolt. Det har vært en utrolig grundig prosess fra valgkomi- teens side. Jeg har aldri før vært gjennom så utfordrende intervjuer i to runder og med så omfattende sjekk av referanser i tidligere jobbprosesser, sier Lund. Innstillingen fra valgkomiteen har ikke skremt bort motkandidatene, nåværende forbundsleder Fred Hatlebrekke, og Me- rete Tønder, som er leder i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. De sier at de vil fortsette valgkampen fram mot Hoved- landsmøtet 2019, som går av stabelen på Gardermoen 20.-22. november. Positivt at de ønsker lederskifte Merete Tønder sier at hun synes det er po- sitivt at valgkomiteen ønsker et lederskifte, og at det er viktig å få inn nye øyne og end- ringer. – Jeg håper det bidrar til å bevare spen- ningen at jeg opprettholder mitt kandidatur. Det kan gi delegatene mulighet til å legge vekt på andre kriterier enn komiteen, sier hun. Fred Hatlebrekke ser også fram til en spennende valgkamp, som han håper ender med at delegatene stemmer på ham. Hat- lebrekke sier at han er sterkt motivert for å fortsette, og at han kjenner politikken ut og inn. – Jeg vet hva vi skal gjøre framover, og har jobbet meg opp et godt nettverk. Jeg har et sterkt ønske om å lede og gjennomføre forbundsstyrets strategi med satsing på de tre områdene folkehelse, arbeid og helse, og habilitering/rehabilitering. Jeg har klare for- utsetninger for å klare dette gjennom et godt politisk nettverk, og det håper jeg delegatene ser, uttaler han. Må vise seg fram Gerty Lund forteller at hun har fått mange signaler om at folk ønsker lederbytte. Hun synes det er spennende at det blir en kamp- situasjon om vervet, og mener det er sunt for organisasjonen. – Det vekker interessen hos folk, og man må også selv vise litt mer hvem man er, sier hun. Planen hennes nå er å jobbe for at de som ikke kjenner henne fra tidligere, skal bli kjent med hva hun står for. – Jeg har jo hatt noen år nå uten verv, og det vært en del utskiftning av personer i organisasjonsleddene. De to andre kandi- datene blir også mer synlige for delegatene gjennom det virket de har i dagens verv. En utfordring på landsmøtet blir at de to andre har talerett, mens jeg ikke har det. Jeg må satse på å snakke med folk i pausene, sier Lund. Et viktig budskap fra henne framover blir framtiden til fysioterapi som fag: – Fysioterapi har hatt en særstilling i hel- sevesenet som jeg tror mange har tatt for gitt. Nå må vi fighte for stillingen vår, tørre å tenke nytt om måter å jobbe på som tref- fer samfunnsutviklingen, og få engasjert de yngre fysioterapeutene, sier hun. Kontinuitet viktig Hatlebrekke mener at han allerede har job- bet med mange av utfordringene som valg- komiteen har fremhevet i innstillingen av Lund. – Jeg har også engasjert meg i oppgave- glidning, gått inn for evaluering av region- modellen og tatt tak i hvordan unge kan ivaretas gjennom Unge fysioterapeuters fel- lesskap (UFF). Valgkomiteen legger vekt på kontinuitet og roser arbeidet som er gjort hittil, men snakker så om «nye øyne». Det er jeg som representerer kontinuitet. Om jeg får tre år til, tar jeg med meg all erfaringen som er opparbeidet, sier Hatlebrekke. Han ønsker å fremheve flere ting han har fått til de siste årene: Tre kandidater kan gi høy temperatur på landsmøtet NYTT Gerty Lund vil tenke nytt om fysioterapeu- ters måter å jobbe på. KONTINUITET Fred Hatlebrekke mener han repre- senterer kontinuitet og erfaring.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy