Fysioterapeuten 7-2019

8 FYSIOTERAPEUTEN 7/19 AKTUELT Om WCPT skal unnlate å ha verdenskongresser i «det globale sør» blir det verken mangfold eller inkludering. Det blir ensidig og ekskluderende, mener president Emma Stokes. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no DANSKE Fysioterapeuter gikk nylig ut og sa at de ikke vil dra til verdenskongressen i Du- bai i 2021 på grunn av landets manglende respekt for menneskerettigheter og yrkes- faglige rettigheter. I Norge har de fem NFF- regionene stemt for å boikotte kongressen, og saken kommer opp på hovedlandsmøtet i november. Flere andre land, inkludert Stor- britannia, har diskutert en mulig boikott. – Godt begrunnet Nå tar presidenten i World Confederation for Physical Therapy (WCPT) til motmæle. I et blogginnlegg skriver Emma Stokes at be- slutningen om å legge kongressen til Dubai var godt begrunnet, og at WCPT hadde et- terspurt arrangørland i Midtøsten, Golfsta- tene og Sør-Amerika fordi kongressen aldri var blitt holdt der før. – Om vi bare skal høre stemmer som min, gjøre plass for ansikter som mitt og for fysioterapeuter som deler mine libe- rale oppfatninger og mine verdier, så er vi ikke egentlig en global organisasjon, skriver WCPT-presidenten, som også mener det er mange misforståelser rundt det å reise til Dubai. – Ikke tatt opp i Geneve Stokes skriver videre at WCPT fikk brev fra tre medlemsland med spørsmål om begrun- nelsen for å legge verdenskongressen til Du- bai, men at ingen tok det opp som formell sak på generalforsamlingen i Geneve i mai. I brevet fra Norge og Danmark ble det vist til FN, som rapporterer om brudd på en rekke menneskerettigheter i De forente arabiske emirater, hvor Dubai ligger. Det gjelder blant annet rettigheter for homofile, kvinner, barn, funksjonshemmede, arbeids- innvandrere og for ytringsfrihet. n WCPT-presidenten ut mot Dubai-boikott MOTMÆLE WCPT-president Emma Stokes reagerer på at enkelte land vil boikotte verdenskongressen i Dubai. Foto: WCPT n Fra mai og utover sommeren har det pågått en debatt blant svenske fysioterapeu- ter om pseudovitenskap innen fysioterapi og fagets fremtid. «På grundutbildningen lär man ut behandlingar, undersökningar och resonemang med tveksamt evidensunderlag eller avsaknad av evidens. Även sektionerna (tilsva- rer NFFs faggrupper) anordnar kurser med icke evidensbaserade metoder. Nu måste professionens utbildningsaktörer ta sitt ansvar och uppdatera sig», skriver fysiotera- peut Fredrik Nordin i et innlegg på fysioterapi.se . Nordin ønsker et oppgjør med blant annet akupunktur, dry needling, palpasjon av såkalte hypermobile ledd i columna, «konveks-konkav-regelen», holdnings- og bevegelsesanalyse. Etter hans mening er alle disse måtene å utøve faget på uten vitenskapelig hold, og han kaller dem derfor pseudovitenskap. Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Les debattinnlegg og kommentarer på fysioterapi.se. Pseudovitenskap i fysioterapi?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy