Fysioterapeuten 7-2020

10 FYSIOTERAPEUTEN 7/20 TEKST Irene Mårdalen Im@fysio.no FOTO Victoria Schram FILIP følger med mens mamma og fysiotera- peut Renate Grønflaten gjør øvelser. På fysioterapibenken har Wangsmo fått manuell behandling for bekkenleddsmerter. I tillegg har hun fått tilpassede øvelser for styrke og stabilitet, tøyninger og instruksjon i bruk av knotteball/tennisball på trigger- punkt og muskelknuter i setet, og hun var med i treningsgrupper for gravide under hele svangerskapet. – Uten fysioterapi hadde det vært pro- blematisk å være i jobb. Jeg fikk tidlig store smerter i bekkenleddet, og hadde blant an- net problemer med å gå. Fastlegen anbefalte fysioterapi, og det har vært til uvurderlig hjelp, sier Wangsmo. Fra uke 18 i svangerskapet fikk 28-åringen blant annet behandling med mobilisering av bekkenet i sideleie og bløtvevsbehandling/ massasje for å løsne på stram setemuskula- tur, samt øvelser hun kunne gjøre hjemme. Slik var behandlingen – Ingrid hadde ensidige bekkensmerter og vondt nedover høyre bein. Hun hadde blitt verre underveis i svangerskapet, sier fysiote- rapeut Renate Grønflaten. Ved første konsultasjon gjorde Grønfla- ten en full screening hvor hun så på gange, holdning samt på funksjon i rygg, hofter og bekken. Hun vurderte hvordan Ingrid beve- get seg, og sjekket eventuelle kompensato- riske bevegelser. – Jeg oppdaget raskt at problemet satt i iliosacralleddet på den ene siden (leddene mellom den nederste delen av ryggraden og hoftekammene), sier Grønflaten. Hun påpeker viktigheten av å ta hensyn til smertesvar fra pasienten for å få en føring i hvor mye bevegelse hun kan ta ut ved mo- bilisering av bekken, samt på hvor dypt hun kan bløtvevsbehandle muskulaturen. Behandling på benken er i første rekke for å mobilisere samt få god funksjon i bek- kenet. Behandling med knotteball, tennisball, tøyninger og styrketrening er for å styrke viktige stabiliserende strukturer rundt bek- ken og kroppen generelt, opprettholde god bevegelighet og løsne på spenninger i mus- kulaturen. – Gruppetimene er for å opprettholde en sterk og funksjonell kropp, sier Grønflaten. Kom tilbake på jobb Da Wangsmo startet hos fysioterapeut var hun 100 prosent sykemeldt. Etter kort tid med behandling, var hun tilbake i 60 pro- sent jobb og jobbet helt frem til fødselen. – Før behandlingen startet, hadde jeg da- ger hvor jeg ikke klarte å gå. Rett før fødselen følte meg i god fysisk form. Det var til stor hjelp under og etter fødselen, sier Wangsmo. Forslag til hverdagslige råd • Ta pauser i løpet av dagen – legg deg i en god hvilestilling der du kjenner at du får slappet av i bekkenet. • Liker du å gå turer – gå heller to korte turer istedenfor en lang. Unngå hardt underlag da det kan føre til en monoton bruk av muskulatur og dermed gi smerter. • Bruk gode sko med god støtte til fotbue og gode demping. • Unngå tunge løft, mye vridninger og ven- dinger. • Ha varmepose tilgjengelig, for eksempel varmeflaske eller rispose som du legger over bekken og muskulatur. • Unngå husarbeid som for eksempel støv- suging hvis du kjenner at det trigger bek- kensmerter. Fremoverlente stillinger og vridninger kan gi mye press på bekken og korsrygg, og dermed gi smerter. FYSIOTERAPI FOR GRAVIDE Fikk uvurderlig hjelp under og etter svangerskapet PÅ BENKEN Ingrid Wangsmo får manuell behandling for bekkenleddssmertene. Fysioterapeut Renate Grønflaten mobiliserer bekkenet for å bedre funksjonen og få spenninger rundt bekken og sete til å slippe.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy