Fysioterapeuten 7-2020

FYSIOTERAPEUTEN 7/20 15 AKTUELT EN nylig oppdatering av en Cochrane Review fra 2014 viser at det fremdeles ikke foreligger evidens for at terapeutisk ultralyd bør benyttes som behandling mot langvarige korsryggsmerter. Selv om terapeutisk ultralyd ikke er anbefalt i kli- niske retningslinjer, brukes behandlings- metoden ifølge forfatterne av Cochrane- oversikten relativt ofte av fysioterapeuter verden over i behandlingen av langvarige korsryggsmerter. Ti randomiserte kon- trollerte studier, som involverte totalt 1.025 deltakere med kroniske korsrygg- smerter, ble tatt inn i oversikten. De in- kluderte studiene ble utført i Tyrkia, Iran, Saudi-Arabia, Kroatia, Storbritannia og USA, og de fleste anvendte terapeutisk ul- tralyd i tillegg til en annen behandling – i seks til 18 behandlingsøkter. Åtte studier (80%) hadde uklar eller høy risiko for se- leksjonsskjevhet. Forfatterne bak den oppdaterte over- sikten fant ingen kortvarig smerteeffekt av terapeutisk ultralyd. De fant en liten sta- tistisk effekt av terapeutisk ultralyd sam- menlignet med placebobehandling, men denne effekten var både svært usikker og uten klinisk relevans. Forfatterne konklu- derer med at forskning så langt ikke støt- ter opp om bruk av terapeutisk ultralyd som behandling for langvarige uspesifikke korsryggsmerter. Bydel Vestre Aker i Oslo setter de planlagte kuttene på tilsammen 7,14 driftstilskudd på vent. I num- mer 6 skrev Fysioterapeuten om fysioterapeutene som fikk beskjed om at driftstilskuddet ikke ville forlenges fordi bydelen skulle spare 3,2 millioner kroner. 3. september bestemte bydelen at de setter kut- tene på vent. – Oppsigelsene er urimelige, og det er ikke gjort noen god vurde- ring av hva bydelen mister av faglig kompetanse og tilbud. Tre av fy- sioterapeutene leverer samlet over 7.000 behandlinger i året, og flere hundre av dem forgår i pasientens hjem. 33 barn og unge mister sin fysioterapeut, sa regionleder Kari- anne Bruun Hau- gen i sitt innlegg i bydelsmøtet. SMITTEVERNVEILEDER for helsevirksomheter av april ble i forrige måned oppdatert med en link til anbefalinger om bruk av munnbind. – Arbeidstakere som jobber i nær kontakt med andre, der hvor dere ikke kan unn- gå ansikt til ansikt-kontakt, bør bruke munnbind. I tillegg gjelder fortsatt bransjevei- lederne fra i april. Men i spesielle situasjoner hvor dere blir stående ansikt til ansikt over tid, anbefales munnbind, sa helsedirektør Bjørn Guldvog. Helsedirektøren sa ingenting om pasientene også bør bruke munnbind. Setter kutt på vent Smittevernveileder oppdatert om munnbind Ryggsmerter: Terapeutisk ultralyd uten bevist effekt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy