Fysioterapeuten 7-2020

22 FYSIOTERAPEUTEN 7/20 KORONA selvrapportert høy skår på Borgs skala over tid, dyspné under aktivitet, eller lave målin- ger på under 90 prosent ved oksymetri, kan det vært lurt at du kontakter fastlegen. Har pasienten obstruksjon eller slim, bør ved- kommende få tilbud om lungefysioterapi, sier han. Halvorsen påpeker at mange i denne pa- sientgruppen har andre underliggende syk- dommer. Teste gangen Halvorsen ser at det noen steder kan være vanskelig å få til seks minutter gangtest, slik som i hjemmetjenesten eller på institutter. – Da bør du se på muligheten for å gjøre 10 meter gangtest (10MWT), eller eventuelt en 4 meter gangtest (4MWT). 4MWT er en deltest i SPPB. Både Halvorsen, Liseth og Klokkerud understreker at det fortsatt er mye man ikke vet om covid-19, og at rådene kan endre seg. Per nå er det sett til erfaringer med lungere- habilitering av pasienter med Post Intensive Care Syndrome (PICS), Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), lungefibrose, hjerteinfarkt og kronisk obstruktiv lunge- sykdom (KOLS). n Takstene for videokonsultasjon forlenges til 1. november i år, har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt. Opprinnelig var takstene satt opp midlertidig fram til 1. september som et koronatiltak. For- bundsleder Gerty Lund i NFF mener at takstene bør bli permanente. Trondheim kommune omdisponerer seks fysiotera- peuter til å jobbe med koronatelefonen og smit- tesporing fram til nyttår. Enhetsleder for fysiote- rapitjenester Bente Kristin Sandvik forteller at de i løpet av pandemien har sett at ventelistene øker, spesielt knyttet til eldre. – Vi frykter at ventetid på fysioterapi kan føre til økt belastning på hjemmetjeneste og andre samarbeidspartnere. Samtidig er denne pandemien en spesiell situasjon og hele den kommunale helse- tjenesten må bistå med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen, sier hun. Forbundsleder Gerty Lund mener det er uheldig at fysioterapeuter omdisponeres når det går ut over rehabiliterings- tilbudet. Hun frykter flere ender opp som pleiepasienter. Enkelte kan bli gående sykemeldt lenger enn nødvendig. – Da øker også faren for at det blir kronisk og med uføretrygd som sluttresultat. Det er dårlig sam- funnsøkonomi, og ikke akkurat det vi trenger i disse tider, sier Lund. FOTO Irene Mårdalen Trondheim omdisponerer – ventelistene øker Lungefysioterapeutene i spesialist- helsetjenesten føler seg mer forberedt nå som smittetallene øker, enn da koronaviruset rammet i mars. Det sier leder for NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi, Frede- rikke Tonnaer Liseth. Hun er bekymret for at det kan bli en opphopning av pasienter som trenger rehabilitering etter tidligere koronasykdom og «vanlige» pasien- ter som har fått behandlingen utsatt, samtidig som flere nye smittede skal behandles. – Det tar på å hele tiden vite at man må være ekstremt nøye med smitteforebygging også privat for å være til minst mulig risiko for sårbare pasienter, sier Liseth. Bedre rustet i spesialisthelsetjenesten FORBEREDT Frederikke Tonnaer Liseth, leder for NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysio- terapi. Foto: Cecilie Bakken Høstmark. Videotakstene forlenges til november ›››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy