Fysioterapeuten 7-2020

24 FYSIOTERAPEUTEN 7/20 STUDENTLIV TEKST og FOTO Cecilie B. Høstmark cbh@fysio.no DET er sol ute og lav, spent summing i au- ditoriet på OsloMet denne augustdagen i 2019. Noen snakker med sidemannen, an- dre ser seg litt søkende rundt. Alle i rom- met er ferske fysioterapistudenter. Våren før hadde de fire studiestedene som tilbyr fysioterapi, mistet en fjerdedel av de i alt 435 studentene som startet opp med studiet tre år tidligere. Høyest andel hoppet av i Oslo, mens flest fullførte i Bergen. Fysioterapeuten spør tilfeldige studenter om vi kan følge dem gjennom første stu- dieår. Tre sier ja. Instituttet på OsloMet får finansiering for 175 plasser det første året, men tar inn enda flere fordi de tidligere har erfart at flere studenter slutter i løpet av studietiden. Måltallet, eller minstetallet, som Kunnskapsdepartementet har satt for uteksaminering fra OsloMet er på 134 kan- didater. Hospiterte Malin Halvorsen forteller at hun spurte hjemkommunen Drammen om hun kunne hospitere i noen dager hos en fysioterapeut, før hun bestemte seg for å søke på fysiote- rapi. – Jeg fikk være med både fysioterapeut i hjemmetjenesten og på en klinikk. Jeg liker eldre, og ønsker å jobbe med dem. Jeg følte det var en givende jobb etter hospiteringen, og tenkte at det er dette jeg ønsker å drive med, forteller hun. Ved siden av henne sitter Marte Fjelle- stad, som sier hun søkte på fysioterapi fordi hun er glad i fysisk aktivitet. Hun ser blant Hver fjerde slutter på fysioterapistudiet For mange blir ikke fysioterapistudiet som de hadde trodd. Fysioterapeuten har fulgt tre studenter gjennom første studieår – les hvordan det endte.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy