Fysioterapeuten 7-2020

26 FYSIOTERAPEUTEN 7/20 STUDENTLIV men over videomøte. Hver tredje student på studieretning fysioterapi på OsloMet strøk på denne eksamen, og nesten halvparten på studieretning mensendieck. Nå er det skjedd store endringer. Marte Fjellestad har valgt å avslutte studiet. – Jeg hadde siden forrige prat tenkt på at dette ikke var helt det jeg hadde lyst til å jobbe med, men planen var å fullføre studie- året. Til påske strøk jeg på anatomieksamen, og da røyk motivasjonen. Jeg sluttet rett et- terpå, sier hun. Fjellestad sier at hun syntes det ble litt mye fokus på eldre. – Jeg liker anatomi og menneskekroppen, men hadde ikke tålmodighet til å jobbe med fysioterapi. Jeg trenger mer fart og spen- ning. Nå søker jeg meg inn på paramedics, sier hun. Korona påvirket funksjonstesting Haakon Flinstad er fortsatt fornøyd med studiet og gleder seg til andre studieår. – Det ble veldig spesielt med korona. Vi skulle egentlig hatt mye trening i manuelle ferdigheter denne våren. Så ble det isteden lesing, youtube-videoer og å teste det ut på andre i samme kohort. I mitt tilfelle betød det at jeg måtte øve meg på broren min. Vi skal få en workshop senere for å få øvd oss mer, ellers er det vanskelig å vite om du gjør ting riktig. Savnet impulser Den tredje studenten, Malin Halvorsen, er i likhet med Marte Fjellestad ikke å se på fy- sioterapistudiet i høst. Hun har ikke sluttet, men tatt permisjon. – Da koronaen slo til, ble det en fin ten- kepause for min del. Jeg søkte meg inn rett etter videregående skole, og følte at andre studenter hadde opplevd mer, fått flere im- pulser og perspektiver, før de begynte på fysioterapi. Jeg valgte å ta permisjon rett før anatomieksamen og bestemte meg for å jobbe med utviklingshemmede i noen må- neder. Nå tar jeg ett år på friluftslinja på en folkehøgskole. Jeg liker ellers studiet og pla- nen er å ta fatt igjen til neste år. – Ikke riktig yrke Tall fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) for de siste fem årene viser at hver fjerde fysioterapistudent slutter i løpet av studietiden. Av den grunn tar studiestedene inn flere studenter enn måltallet. Studielederne sier at de ikke har rutiner for å hente inn årsaker fra de som slutter. – Inntrykket er at noen slutter fordi de finner ut at yrket ikke passer for dem. En- kelte får tilbud om annen studieplass kort tid ut i studiet, som medisin. Noen mestrer ikke studiet, og andre søker permisjon på grunn av endret livssituasjon, sier Steinar Hummelsund ved Høgskulen på Vestlandet. Også leder for FYSIO Norge Hanna Nor- heim tenker at dette er viktige grunner. Hummelsund er spent på hva endret un- dervisning på grunn av korona vil gjøre med frafallet. Lite misnøye med studieopplegget Ved Norges arktiske universitet UiT oppgir de at de i liten grad får tilbakemelding om misnøye med studieopplegget. – På studiebarometeret sier fysioterapi- studentene seg fornøyde med trivsel og fag- lig innhold, sier studieleder Morten Nikolai- sen i nord. Instituttleder Hege Bentzen ved OsloMet viser til en NIFU-rapport fra 2019 som har gått gjennom forskning på området. – Denne gjennomgangen viser at man finner flest forklaringer på individnivå. Re- lativt få studier forholder seg til årsaker som er relatert til institusjonen eller utdannings- systemet som helhet, sier hun. Studielederne sier at siden det kan synes som at mye av frafallet skyldes personlige år- saker mer enn studieopplegget, er det utfor- drende å vite hvordan de skal kunne jobbe mot frafall. – Vi skulle ønsket at frafallet var lavere. Samtidig – gitt at hovedårsaken er at yrket ikke passer for deg – vil det ikke være rett å prøve å overtale studentene til å fullføre for enhver pris, mener Nikolaisen. n GRUPPEINSTRUKSJON Haakon Flinstad var litt skeptisk da han kom inn på studieretning mensendieck, men hører at erfaring med gruppeinstruksjon kan være et pluss i arbeidslivet. FORNØYD Haakon Flinstad er den eneste av de tre studentene som er i gang med andre studieår, og sier seg fornøyd med studiet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy