Fysioterapeuten 7-2020

fysio terapeuten Kirkegata 15 P.B. 147 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf. 22 93 30 50. E-post: fysioterapeuten@fysio.no www.fysioterapeuten.no UTGIVER Norsk Fysioterapeutforbund FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige, fag- og organisasjonspolitiske, utdannings- politiske og helse- og sosialpolitiske forhold. (Paragraf 29.2 i NFFs lover). Fysioterapeuten redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten Fysioterapeuten nr. 7.2020/87 Redaksjonen avsluttet: 16. september 2020 ISSN 0016-3384 (trykt utgave) ISSN 0807-9277 (online) Forside: Victoria Schram Foto uten byline: Colourbox.com Fagredaktør MSc fysioterapeut John Henry Strupstad tlf. 926 24 206 js@fysio.no Layout Kirsten Stiansen tlf. 413 18 188 ks@fysio.no Journalist Cecilie Bakken Høstmark tlf. 976 40 361 cbh@fysio.no Ansvarlig redaktør Irene Mårdalen tlf. 977 99 603 im@fysio.no Derfor bør fysioterapeuter eie kvinnehelse SOM VG-JOURNALIST PÅ slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, skrev jeg en rekke artikler om kvinner som ble nedprioritert i medisinsk forskning, kvinner som ble misforstått og mistenkeliggjort av helsepersonell og kvinner som følte seg forbigått i helse- Norge. Og jeg skrev om professor Johanne Sundbys NOU om kvinnehelse, som viste at kvinner har andre symptomer på for eksempel hjerteinfarkt enn menn, at forskning gjøres på menn og hannmus og at kvinnerelaterte helseutfordringer har lavere status enn menns helseutfor- dringer. I denne utgaven av Fysioterapeuten tar vi opp tråden på nytt. Helseministeren vil ha en ny NOU om kvinnehelse, og takk og pris for det. For det er overraskende lite som har skjedd i positiv retning siden den siste NOU-en kom i 1999. Men helt svart er det heldigvis ikke. I fysioterapien bugner det av kvinner som har gjort, og gjør, fantastisk mye for kvinnehelse generelt og kvinnefysioterapi – hvis jeg kan kalle det det – spesielt. Frontfigurene Kari Bø, Britt Stuge, Ingeborg Hoff Brækken og en rekke andre fysioterapeuter har bidratt og bidrar til mer forskning og fokus på kvinnehelse enn vi kanskje kan forvente. Samtidig er det naturlig at det er nettopp fysioterapeuter som satser på kvinnehelse. For hvem er mer velegnet enn fysioterapeuter til å hjelpe kvinner med muskel- og skjelett- plager, bekkenleddssmerter, svangerskapsutfordringer, tilrettelagt trening ved menopausen og øvelser for eldre? Hvem – hvis ikke fysioterapeuter – kan utføre velkvalifi- serte undersøkelser for å se hvor skoen trykker? Og hvem – hvis ikke fysioterapeuter – kan gi behandling og trening spesialtilpasset kvinner i alle aldre? Jeg er ikke i tvil. Jeg velger fysioterapeuten med spesi- alkompetanse på kvinnehelse. Ingen over – ingen ved siden. Men gjør andre kvinner det samme? Eier norske fysioterapeuter kvinnehelse, eller må denne unike kom- petansen synligjøres bedre? 4 FYSIOTERAPEUTEN 7/20 Overraskende lite har skjedd siden 1999.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy