Fysioterapeuten 7-2020

FYSIOTERAPEUTEN 7/20 43 Hvem er NFF? INFORMASJON FRA NFF Er det Landsmøtet som er NFF? Lovene våre sier klart at Landsmøtet er NFFs øverste myndighet. Likevel tror jeg et fåtall tenker først på denne flotte forsam- lingen av fysioterapeuter fra hele landet når de skal si hvem NFF er. Hva med Forbundsstyret? De «skal forvalte forbundets interesser og sørge for forsvarlig organisering av forbundet». En del tenker nok på Forbundsstyret når de snakker om NFF. Forbundets daglige virksomhet utøves av sekretariatet. Sekretariatet treffer man når man ringer NFF, får svar fra en jurist eller er i kontakt i forbindelse med kurs eller kontingent. Jeg tror mange tenker på sekretariatet som NFF. Nesten 40% av medlemmene er med i en eller flere faggrupper. Organisasjons- evalueringen som ble gjort i vår viser at en stor andel medlemmer er i direkte kontakt med sin faggruppe. For en del er det faggruppen som er hele meningen med NFF. For meg er NFF alt dette over, og mer til. En organisasjon som vår kan ikke fungere uten de mange tillitsvalgte og kontaktpersoner i sykehus, institusjoner, institutter, klinikker og kommuner. Sammen med de tillitsvalgte i regionene re- presenterer de NFF rundt i hele landet. Ikke minst er NFF alle medlemmene. En kommune har et kommunestyre, og mange ansatte på rådhuset. Den har ulike fagmiljøer som skal levere tjenester til innbyggerne. Men, en kommune er jo også dens innbyggere. Den er faktisk ingenting uten dem. På samme måte er NFF ingenting uten oss medlemmer. Det er vi som er NFF. Alle disse ulike organene er måter vi har valgt å organisere oss på. Men, det er vi som er NFF. Samtidig er NFF til for medlemmene. Landsmøtet, Forbundsstyret, sekreta- riatet, faggruppene og de tillitsvalgte er alle oppmerksomme på det. Selv om de noen ganger beskyldes for det motsatte. Svært ofte har de mange interesser og hensyn å ivareta når de gjør sitt arbeid og tar sine beslutninger. Derfor kan det gjøres vedtak og velges løsninger som noen er rykende uenig i. Denne uenighe- ten kan føre til at vi som representer de ulike organisasjonsleddene får kjeft, eller vi utrykker misnøye med andre ledd. Vi kan i en og samme sak få opprørte tilba- kemeldinger fra dem som mener det er tatt en virkelig dårlig avgjørelse, samtidig som andre takker og forteller hvor bra det var. Vi skal tåle både opprørthet og misnøye. Noen ganger skal vi ta det inn over oss og endre standpunkt. Andre ganger skal vi stå stødig i at det var en rett avgjø- relse tatt i betraktning de hensyn sommåtte tas. Vi skal alltid jobbe for å bli bedre. Det er vi som er NFF. Skal vi bli bedre er det viktig at vi justerer kurs og lærer. Det er også viktig at vi gir tilbakemeldinger og bidrar på en konstruktiv måte, som ivaretar at vi er et felleskap. Vi er sammen i dette arbeidslivet, og skal vi bli bedre så må vi jobbe sammen og spille hverandre gode. Jeg er en bit av NFF, du er en annen. Aslaug T Kleiveland Region Vest NFF er ingenting uten oss medlemmer. Det er vi som er NFF.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy