Fysioterapeuten 7-2020

FYSIOTERAPEUTEN 7/20 45 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kirkegata 15 Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo Tlf. 22 93 30 50 Hjemmeside : www.fysio.no E-post : nff@fysio.no FORBUNDSLEDER Gerty Lund Mellomskarva 16, 1350 Lommedalen Tlf. 414 63 253, gl@fysio.no GENERALSEKRETÆR Stian Rugsveen Engen, 997 00 061 GENERALSEKRETÆRS STAB Kommunikasjonsleder : Vidar Rekve, 957 08 990 Seniorrådgiver : Elin Robøle Bjor, 901 47 513 NFFs kontaktskjema : https://fysio.no/Forbundsforsiden/Kontakt-oss SEKSJON FOR ADMINISTRASJON OG ØKONOMI Seksjonsleder : Stine Kolsrud, 992 62 034 Regnskapssjef : Karoline Kyhring Moberget Business Controller : Salvatore Scoglietti Seniorkonsulent : Monica Haugen Seniorkonsulent : Susanna Vemo Konsulent : Sissel B. Minkara Konsulent : Nathalie Grøtte Torgersen Konsulent : Åshild Tyssen Konsulent : Linda Karakka-Michelsen Sekretær : Liss Kristoffersen SEKSJON FOR FAG- OG HELSEPOLITIKK Seksjonsleder : Jorunn Lunde, 952 21 005 Seniorrådgiver : Kari Bente Sørlie Seniorrådgiver : Áslaug Skúladóttir Seniorrådgiver : Christine Thokle Martens Rådgiver : Mona Raddum Loe Rådgiver : Ingunn Andersen (i perm.) Rådgiver : Camilla Kiserud Rådgiver : Ole Eskil Edvardsen Rådgiver : Dora Oskarsdottir FORHANDLINGSSEKSJONEN Forhandlingssjef : Truls O. Bjørhei, 456 03 093 Assisterende forhandlingssjef : Stine Malerød Advokat : Morten Bjerkhaug Seniorrådgiver : Henriëtta Richter Seniorrådgiver : Bente Øfjord Advokatfullmektig : Susanne Gallala (i perm.) Juridisk rådgiver : Lars Engebretsen Juridisk rådgiver : Anne Kristine Jarbo (i perm.) Juridisk rådgiver : Steinar Gløer Aarum Juridisk rådgiver : Robert Ødegaard vil NFF argumentere for at man har krav på en stillingsprosent på minst 75 %. Dette er likevel ikke en eksakt vitenskap, og rettstilstanden er ikke helt klar. Det kan derfor hende at arbeids- takeren i dette eksempelet må akseptere en fast stilling på 50 %, dersom det er behovet som arbeidsgiveren har i overskuelig framtid. Hvilke oppgaver skal stillingen inneholde? I den faste stillingen skal du i utgangspunktet fortsette med de samme arbeidsoppgavene som du hadde i opptjeningsperioden. NFF har fått henvendelser fra medlemmer som har hatt varierende arbeidsoppgaver i opptjeningspe- rioden. I forarbeidene gis det uttrykk for at stillingen skal samsvare med hva du har gjort i perioden som har gitt deg fast ansettelse. Av den grunn er det naturlig at du fortset- ter i samme type, eller sammenlignbar, stilling som du har innehatt lengst i opptjeningsperio- den. Eventuelt at du fortsetter i den stillingen som du har når du går over til å være fast ansatt etter tre år. NFF mener at du ikke kan få helt andre arbeidsoppgaver enn det du har jobbet med de siste tre årene. I ethvert arbeidsforhold har arbeidsgi- ver anledning til å gjøre mindre endringer i arbeidsforholdet, i kraft av arbeidsgivers styringsrett. Denne styringsretten har noen yttergrenser. Dersom man får helt andre opp- gaver enn i den opprinnelige stillingen, vil det i realiteten være en endringsoppsigelse, og da må vilkårene for oppsigelse være oppfylt. Kan jeg bli sagt opp? Ved fast ansettelse etter aml. § 15-9 (7) får du ordinært stillingsvern. Arbeidstakere har et godt vern etter arbeidsmiljøloven, og det skal mye til for at du skal kunne bli sagt opp. Likevel er det alltid en risiko for oppsigelse, som det også er for alle andre arbeidstakere. Fordelen med stillingsvernet er at det er van- skeligere for arbeidsgiver å si deg opp, i tillegg til at du har krav på lønn i oppsigelstiden. Hvordan skal jeg gå fram overfor arbeids- giver? Artikkelen viser at det er flere usikkerhets- momenter i forbindelse med å opptjene seg rett til fast ansettelse etter reglene i aml. § 15-7. Hvis du mener at du oppfyller vilkårene for fast ansettelse etter aml. § 14-9 (7), anbefaler vi deg å ta kontakt med NFF, eller din lokale tillitsvalgte, før du sender inn kravet til arbeidsgiver. NFF har i noen tilfeller opplevd at med- lemmer fremmer krav før de har rett til fast ansettelse, fordi de har misforstått regelver- ket. Det har dessverre ført til at de ikke får nytt vikariat, som igjen medfører at de mister muligheten til å oppnå fast ansettelse. Det lønner seg altså å sitte stille og vente til etter at det har gått tre år. Spørsmål knyttet til treårsregelen rettes til juristene i NFFs forhandlingsseksjonen. Send inn henvendelsen via kontaktskjemaet på NFFs nettsider. Kurs for tillitsvalgte og selvstendig næringsdrivende n På grunn av koronasituasjonen vil det bli endringer i alle kurs som arrangeres av NFFs forhandlingsseksjon høsten 2020. Dette gjelder tillitsvalgtkursene i oktober og november, og kurs for selvstendig næringsdrivende i oktober. Vi ønsker at så mange som mulig skal få delta på våre kurs, og jobber nå med å legge til rette for digitale løsninger. n Som i de foregående år fremhevet NFF det internasjonale temaet for dagen. Årets tema hadde en særlig aktualitet globalt: fysioterapeuters sentrale rolle i behand- lingen og oppfølgingen av mennesker som er blitt syke av covid-19. Materiale på norsk om temaet ble gjort tilgjengelig på forbundets nettsider noen uker i forveien, og på dagen offentliggjorde vi videohilsener til alle landets fysiotera- peuter fra NFFs ledelse og fra helseminis- ter Bent Høie. Vi vi få takke alle medlemmer som bidro på ulike måter i markeringen av dagen! Fysioterapidagen i 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy