Fysioterapeuten 7-2020

FYSIOTERAPEUTEN 7/20 5 KVINNEHELSE TEKST og FOTO Irene Mårdalen Im@fysio.no HJEMME på sitt eget kjøkken, ikke langt fra Sognsvann og Norges idrettshøgskole, sitter fysioterapeut og kvinneforsker Britt Stuge. Høsten 2018 arrangerte hun, sammen med NFFs faggruppe for kvinnehelse, en egen kvinnehelsekonferanse, og fikk blant annet mammatrenere på nakken. – Mammatrenere og bloggere har for stor innflytelse. I mangelen av blant annet fy- sioterapeuter ved norske helsestasjoner, tyr gravide til Google og der finner de ukvalifi- serte som baserer sine råd på skremselspro- paganda og et ønske om å tjene penger. Stuge ser ut av vinduet, og lener seg fremover på bordet. Hun har fortsatt to blåsorte merker i ansiktet etter en voldsom sykkelulykke i januar. Hodepinen kommer snikende, hvis hun stresser. Likevel er hun bare nødt til å snakke om kvinnehelse og fysioterapi. For få fysioterapeuter For mens det tidligere, da Stuge selv fikk barn, var fysioterapeuter som hjalp kvin- ner ved norske helsestasjoner, er det nå så få igjen at de kun har tid til barna. Kvinnene med bekkenleddsmerter, bekkenbunnspro- blemer og et ønske om å komme raskt i form igjen, har få om noen å vende seg til, mener Stuge. I hvert fall i det offentlige helse-Norge. Helsesøster, jordmor og fysioterapeuter har – viser det seg – mer enn nok med å følge opp barnet. – Jeg forstår de gravide godt. At de søker informasjon og tar det de finner. Men det er illevarslende. Kvinner fortjener evidensba- sert behandling. De må få råd fra helseper- sonell som vet hva de snakker om. Og hvem er bedre til å hjelpe dem enn fysioterapeuter med riktig kunnskap? Det har gått for langt Britt Stuge er i harnisk og mener vi er på overtid. Flere fysioterapeuter må spesiali- sere seg på kvinnehelse. Flere kvinner må få hjelp av fysioterapeuter. Hun peker spesielt på råd til de som har bekkenleddsmerter eller rectus diastase (svekkelse av muskelbukene til rectus ab- dominis). Kvinner med bekkenleddsmerter kan få beskjed om å ligge på sofaen, mens kvinner med rectus diastase får treningspro- gram. – Begge deler kan være feil og bidra til at kvinnene blir dårligere, sier Stuge. Litt lenger opp i bakken, i et kontor på I skyggen av mammatrenere og bloggere Mens gravide søker hjelp hos bloggere og ufaglærte mammatrenere, fjernes fysio- terapeuter fra helsestasjoner og andre kommunale tilbud. I mangelen på fysioterapeuter får blog- gere for stor innflytelse, mener fysio- terapeut og forsker Britt Stuge.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy