Fysioterapeuten 7-2020

6 FYSIOTERAPEUTEN 7/20 KVINNEHELSE – Vi vet for lite om kvinners helse Kort om funnene i rapporten • Av i alt 89.000 forskningspubli- kasjoner om medisin og helse, var bare 1.840 om kvinners helse. • Cirka halvparten – 900 – var rettet mot forskning på reproduktiv helse, fødsler, overgangsalder og aldring. • 470 var om kreft – hvorav 300 var om brystkreft. • 240 var om psykisk helse. • 145 om muskel- og skjelettlidelser. Grunnforskning gjøres på hanndyr, og sykdommer som i størst grad rammer menn, får mest oppmerksomhet. DIREKTØR Linda Marie Rustad i Kilden kjønnsforskning mener kvinnehelse er under- forsket. Foto: Marte Garmann. Norges idrettshøgskole, sitter nok en fysioterapeut og kvinnehelse- forsker. Professor Kari Bø er like bekymret som Stuge. Også Bø peker på helsestasjonene som har færre fysioterapeuter enn tidligere. – Før var det naturlig for kvinner å søke råd hos fysioterapeutene blant annet for bekkenbunnsproblemer, bekkenleddsmerter og an- dre kvinnerelaterte plager i forbindelse med graviditet og fødsel. Nå er det for få fysioterapeuter å henvende seg til. Det ser også ut som om kunnskapen om at fysioterapeuter kan hjelpe kvinnene, har blitt borte, sier Bø. Hun kan være mentor for fem masterstudenter hvert år for fysio- terapeuter som ønsker å satse på kvinnehelse. Bø synes det er for få studenter på master i idrettsfysioterapi som velger området. – Kanskje enkelte ikke tenker på at dette er et felt det er mulig å forske på innen idrettsfysioterapi. Men det er et høyst aktuelt tema, sier Bø. Stuge mener også liggetiden etter fødsel ved norske sykehus fra- tar kvinnene muligheten til direkte kontakt med fysioterapeuter. – Tidligere var fysioterapeutene innom nybakte mødre mens de lå på sykehusene. Det skjer ikke lenger. Kvinnene skrives så raskt ut at ingen fysioterapeuter rekker å snakke med dem, sier Stuge. Ønsker nasjonalt løft De to nestorene innen fysioterapiforskning maner til et nasjonalt løft, og håper blant annet Norsk Fysioterapeutforbund vil sette kvinnehelse generelt, og gravide spesielt, på kartet. Helse- og omsorgsminister Bent Høie lover i hvert fall å sette fo- kus på kvinnehelse. Før året er omme, skal han nedsette et utvalg som skal jobbe med en ny NOU om temaet, og han ønsker innspill fra blant andre fysioterapeuter. – Fysioterapeuter har en viktig rolle både på helsestasjoner og i forhold til andre kvinnerelaterte utfordringer, som for eksempel muskel- og skjelettplager, sa Høie til Fysioterapeuten i forbindelse med en pressekonferanse om den nye NOU-en. n TIL tross for at vi i flere tiår har visst at kvinnehelse er ned- prioritert, bygger fortsatt medisinsk kunnskap i hovedsak på forskning på menn. Det kommer tydelig frem i rapporten «Hva vet vi om kvinners helse» utarbeidet av Kilden kjønnsforskning i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening. – Dessverre er det fortsatt slik at kvinnehelse er under- forsket. Jeg mener det skyldes flere forhold, sier direktør Linda Marie Rustad i Kilden. Hun peker blant annet på at det er relativt få år siden forskermiljøene fikk kunnskapen om at forskjeller mellom kvinner og menn har betydning for medisin og helsefag. I tillegg mener hun kvinnehelse står lavt på prestisjestigen for medisinere, og at helsepersonell som ønsker karriere, ikke satser på kvinner. n PROFESSOR Kari Bø ønsker at flere fysioterapeuter tar master i idrettsfysio- terapi. Foto: Irene Mårdalen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy