Fysioterapeuten 7-2020

FYSIOTERAPEUTEN 7/20 7 KVINNEHELSE TEKST og FOTO Irene Mårdalen im@fysio.no RAPPORTEN «Hva vet vi om kvinners helse» utgitt av Kilden kjønnsforskning i samar- beid med Norske Kvinners Sanitetsforening levner ingen tvil; kvinner blir nedprioritert innen helseforskning, og de eldste kvinnene er nederst på lista. Blant annet får kvinner dårligere behand- lingstilbud etter hjerteinfarkt enn menn, og det brukes 6.000 kroner mer på kreftbe- handling for en mann i forhold til en kvinne. – Det er trist å se at prioriteringen av kvinnehelse fortsatt er lavere enn for menn, og for lite har skjedd siden vi i 1999 fikk den forrige NOU-en om kvinnehelse. Fysiotera- peuter sitter i førersetet for å gjøre noe med det, sier Ingeborg Hoff Brækken, leder i NFFs faggruppe for kvinnehelse. Hun viser blant annet til at kvinner of- tere enn menn har muskel- og skjelettplager. Under og etter graviditet sliter kvinner blant annet med bekkenleddssmerter, bekken- bunnsplager som blant annet inkontinens og underlivsprolaps, vond rygg og vonde knær. I overgangsalderen har kvinner utfor- dringer som hetetokter og benskjørhet, og når kvinner blir bestemødre, er problemene fall og hoftebensbrudd. I tillegg dominerer jenter og kvinner på statistikker over kroniske sykdommer, rev- matologiske sykdommer og psykiske lidel- ser. På toppen av det hele får, naturlig nok, kvinner også diabetes og hjerte- og karsyk- dommer. – Det er ingen tvil om at kvinnehelse bør interessere alle fysioterapeuter. Ikke minst bør det interessere de unge og ferske, for her ligger store muligheter for jobb, sier Bræk- ken. Hun anbefaler kliniske fysioterapeuter å satse på kvinner. – Vi kan hjelpe kvinnene fra de er barn til de blir bestemødre. Fysioterapeuter med spesialkompetanse hjelper kvinner med alt fra inkontinens til osteoporose. For oss bør kvinner som gruppe være særdeles faglig in- teressante, sier Brækken. Hun etterlyser også mer penger til forsk- ning. Selv har hun en doktorgrad på under- livsprolaps fra 2010, men savner en lang rekke forskning på ulike kvinnesykdommer. I tillegg savner hun at kjønnsperspektivet i flere studier får midler. – Jeg synes blant annet at Fysiofondet bør være seg sitt ansvar bevisst, og gi mer penger til kvinneforskning, sier Brækken. n Hjelper kvinner gjennom livet Kvinner lever lenger, men har flere plager, vondter og sykdommer enn menn. Fysioterapeuter kan hjelpe kvinner fra de er barn til de er bestemødre. LEDER FAGGRUPPEN FOR KVINNEHELSE Ingeborg Hoff Brækken mener blant annet Fysiofondet bør satse på forskning innen kvinnehelse. Gruppen ble etablert i 1967 og er medlem av den internasjonale organisasjonen for fysioterapeuter innen kvinnehelse. Gruppen fokuserer på kvinnehelse gjennom livet; så som fysioterapi i svan- gerskap, fødselsforberedelse, barseltid, gynekologi, osteoporose og fysisk aktivitet. Gruppen arrangerer kurs i kvinnehelse og bevilger også stipend. De har cirka 230 medlemmer, og NFF godkjenner spesialister i kvinnehelse. NFFs faggruppe for kvinnehelse

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy