Fysioterapeuten 7-2021

16 FYSIOTERAPEUTEN 7/21 Siden 2008 har Aktiv mot Kreft etablert i alt 16 Pusterom ved ulike sykehus i Norge. Ett av dem ligger på Radium- hospitalet. Wittusen – som opprinnelige er svensk – bestemte seg tidlig for å jobbe med kreftpasienter generelt og Pusterom- met spesielt. – Endelig. Det kjennes fantastisk. Jeg opplever denne jobben som dypt meningsfull. Å bidra til at kreftpasienter blir sterkere, at de ser at trening nytter og at de får bedre livskvalitet. 36-åringen er én av to ansatte på Pusterommet. Spe- sialfysioterapeut Ingvild Vernum Amundsen (53) er den andre. Hun utdannet seg først til sosionom. I 2006 kunne hun også smykke seg med tittelen fysioterapeut. Siden 2013 har hun jobbet på Pusterommet ved Oslo universitetssykehus, både på Radiumhospitalet og ved Ul- levål sykehus. De har blitt det Amundsen betegner som et viktig tilbud i pasientforløpet; de har en rekke gruppetil- bud, digital veiledning og også mulighet for å tilpasse tre- ningen individuelt. Dessverre har tilbudet begrenset kapasitet og omfang. – Pasientene kan kun benytte oss mens de er under be- handling samt fire måneder etter at de er ferdig behandlet. I tillegg får du tilbudet hvis du er kronisk syk, sier Amund- sen. Hun ønsker seg både flere Pusterom og flere fysiotera- peuter ved hver enhet. Hun har forskningen i ryggen på at jobben de gjør, er effektiv. – Trening har både psykisk og fysisk effekt. Det lindrer uro, angst og depresjoner som kan følge et kreftforløp. I Fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen Hun sitter med beina i kors og hendene foran brystet. Døren til tre- ningsrommet er lukket. Det hersker ro og orden når fysioterapeut Emelie Wittusen har Mediyoga på Pusterommet. MEDIYOGA Emelie Wittusen (t.v.) på Pusterommet. Foto: Tom Egil Jensen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy