Fysioterapeuten 7-2021

– Vi er i gang med et spennende arbeid med å prøve ut ExorLives kommunepakke i bydel Østensjø. Potensialet for innspart tid for tera- peutene, bedre helse for pasientene og tilrettelegging ved fjernoppfølging er stort. Misjonen til ExorLive sam- menfaller i høy grad med bydelens visjon: Bydel Østensjø - et godt sted å bo, hele livet! sier Fredrik Bendik- sen, fysioterapeut i Oslo kommune, bydel Østensjø. Terapeutene i bydelen har brukt løsninger fra ExorLive i mer enn ti år. – Ser vi bort fra papirløsninger og konsentrerer oss om de som har digital oppfølging med ExorLive Assistant og ExorLive Go-appen, snakker vi om rundt 50 pasienter per sommeren 2021. Vi forventer en stor økning videre da vi er i startgropen, legger Bendiksen til. Tett på pasienten Terapeuten setter opp et trening- sprogram til pasienten, som så får det opp i ExorLive Go-appen. Der kan pasienten se video og beskriv- else av øvelsene og gjennomføre treningsprogrammet. – Pasientene sier at det er mer motiverende å gjennomføre egentrening, når de vet at terapeuten følger dem opp i appen og ser at de har gjennomført treningsøktene sine, forteller Bendiksen. Terapeuten får nemlig statistikk over gjennomført trening og kan få tilbakemeldinger fra sin pasient. Muligheten for at pasienten kan trene på egenhånd gir også gevinster. Med appen får terapeuten innblikk i hvordan hver enkelt treningsøkt har gått, og det er lett for pasienten å sende tilbakemelding til terapeuten via meldingstjenesten i appen. – Med ExorLive Go-appen kan vi ha tettere oppfølging over lengre tid og betjene flere pasienter på samme tid enn tidligere, sier Bendiksen. Et tverfaglig samarbeid Dersom pasienten ikke kan trene på egenhånd, kan ExorLive Assis- tant brukes. Da vil pleiepersonell få tilgang til treningsprogrammet gitt av fysioterapeuten i appen. Dermed kan de bistå pasienten og gjennom- føre treningen på en sikker måte. Mer helse for pengene Med ExorLives pakkeløsninger blir samarbeidet mellom de ulike fagper- sonene enklere og mer effektivt når de skal tilrettelegge for fysisk aktivi- tet for innbyggerne. Alle innbyggere, enten de er friske eller pleietrengen- de, får et godt treningstilbud. Bendiksen er svært godt fornøyd med støtten han får fra ExorLive. – ExorLive og bydel Østensjø har hatt et tett og godt samarbeid rundt opplæring og utprøving av ExorLives Kommunepakke. Vi opplever at ExorLive har stort fokus på at vi som kunde når de målene vi har satt oss, sier fysioterapeuten. Bedre oppfølging av pasientene Bydel Østensjø har prøvd ut ExorLives pakkeløsning for kommuner en tid. Erfaringene er så gode at de forventer sterk økning i bruken framover. Det vil kunne gi gevinster både for terapeutene og pasientene. Vil du vite mer om nytten du kan ha av ExorLives løsninger? Kontakt oss gjerne på: 22 73 17 51 salg@exorlive.com exorlive.com ANNONSE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy