Fysioterapeuten 7-2021

20 FYSIOTERAPEUTEN 7/21 Forskning taler for seg. En studie som har sett på sammen- hengen mellom det å delta i idrett og hyppighet av muskel- og skjelettsmerter, viser at ungdom som driver med et lavt fysisk aktivitetsnivå har større sjanse for å få smerter i nak- ke, skulder og rygg. De som driver aktivitet på høyt nivå, har større sjanse for å få smerter i hofter, knær og ankler. Du kan lese forskernes eget sammendrag på side 74. Det er spesielt ungdom som driver med tøffe tekniske idretter som friidrett og alpint, som har størst sjanse for å få ryggsmerter. Knær, hofter og ankelproblemer er mest rapportert hos dem som spiller håndball, fotball, volleyball og basketball. Studien er basert på data hentet fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT-studien). Nesten 8.000 besvarelser fra ungdom i alderen 13-19 år er analysert. I tillegg har for- skerne sett på besvarelser fra unge voksne som var med i studien som ungdommer og 11 år senere. – Tidligere studier har vist til dels motstridende resulta- ter for ungdom som driver fysisk aktivitet. Enkelte studier viser at det er positivt, andre at det kan ha negativ effekt. Jeg ønsket derfor å se om det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet, inkludert idrettsdeltakelse og muskel- og skjelettsmerter, sier Maren Hjelle Guddal. 38-åringen er fysioterapeut med master i idrettsfysiote- rapi og jobber som forskningskoordinator ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI). Guddal er hovedforfatter på studien og har hatt Kjersti Storheim som hovedveileder. Storheim er fysioterapeut og professor. Hun er tilknyttet FORMI og OsloMet. Guddals kollega, fysioterapeut Marianne Bakke John- sen, er førsteamanuensis ved OsloMet. Hun underviser fysioterapistudenter og har en master i idrettsfysioterapi og en doktorgrad fra 2017. Hun jobber også som fysiotera- peut ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus. Til sammen har de tre forskerne dypdykket i en haug av problemstillinger ommuskel- og skjelettsmerter, og kan skilte med en rekke publikasjoner. Bør ikke slutte Selv om de nå har funnet at noen typer idrettsdeltakelse øker sjansene for smerter, mener de på ingen måte at fysio- terapeuter, trenere, foreldre eller utøverne selv bør gi opp idretten. – Nei, absolutt ikke. Det er først og fremst positivt å drive idrett. Flere rapporterer om fordeler med økt felles- skap. Vi vet også at det kan forebygge mentale utfordringer som depresjoner samt fedme i voksen alder. Det er mer bekymringsfullt at ungdom slutter med idrett tidlig. Der- for ønsker vi oss studier som ser på hva som kan motivere ungdom. Er mer fysioterapi løsningen? Guddal mener «hennes» studie bør sørge for at fysiotera- peuter kommer tidlig på banen, og tidligere enn det som skjer i dag. De bør kanskje til og med være et fast innslag på innbytterbenkene og sidelinjene i alle toppklubber, lag og foreninger. Det for å sørge for at skadeforebyggende oppvarming implementeres slik at utøvere, trenere og foreldre får råd og veiledning om hva som skal til for å tåle trenings- og konkurransebelastning over tid. – Jeg har inntrykk av at mange av våre kolleger tenker på hele belastningsbildet når de er i kontakt med idretts- utøvere. Samtidig kan det kanskje være vanskelig å priori- tere skadeforebyggende oppvarming når du har begrenset treningstid i en hall, sier Johnsen. Bedring i sikte? De er likevel optimister, og ser at andre – ikke bare fysiote- rapeuter – beveger seg i det de betegner som riktig retning. Norges idrettsforbund har startet Ungdomsløftet, hvor det fokuseres på hvordan du som trener, oppmann, tillitsvalgt, utøver eller foreldre/foresatt kan motivere til aktivitet, som det heter på Ungdomsløftets egne nettsider. Olympiatoppen satser også og utvikler en modell som blant annet skal sørge for at morgendagens toppidrettsutø- vere forbygger skader, fremfor å jakte topp-prestasjoner på kort sikt. Flere mener det samme Det er utvilsomt nødvendig. Blant annet viser en studie Idrettsungdom har oftere muskel- og skjelettsmerter, men skal de slutte med idretten? Ungdom som driver idrett har økt sjanse for å få muskel- og skjelettsmerter som vondt i rygg, hofter, knær og ankler, viser fersk studie. Skal fysioterapeutene be dem slutte, eller handler det om å endre fokus og øke motivasjonen til utøverne? TEKST og FOTO Irene Mårdalen im@fysio.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy