Fysioterapeuten 7-2021

FYSIOTERAPEUTEN 7/21 25 ren. Hun mener samtidig at Knutepunktmodellen med fordel kan tas i bruk og videreutvikles i flere kommuner. – Fysioterapeuter med videreutdanning i for eksempel manuellterapi eller spesialister i ortopedi, revmatologi og idrettsmedisin har alle særdeles god kompetanse på å stille diagnose og igangsette treffende tiltak for disse pasientene. Vi skal heller ikke glemme at generalister med mange års erfaring som oftest er gode på dette, sier forbundslederen. – Kan være god samfunnsøkonomi Hvilke nye arbeidsoppgaver skal eventuelt tilflyte fysiote- rapeuter i fremtiden? Forbundsstyret i NFF vedtok i høst støtte til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper. Lund sier injeksjonsbehandling kan være ett eksempel på oppgaveglidning. – Fysioterapeuter med lang erfaring og videreutdanning innenfor ulike områder er faglig solide. Det kan være god samfunnsøkonomi å la disse fysioterapeutene gjøre mye av det som leger i dag gjør, slik at legene kan konsentrere seg om de mer kompliserte pasientene som ligger utenfor vårt kompetanseområde, sier Lund. På spørsmål om hvilke andre oppgaver fysioterapeuter kan overta, svarer hun: – Jeg tenker fysioterapeuter fint kan diagnostisere mus- kel- skjelettplager i kommunehelsetjenesten og igangsette tiltak der det trengs, eventuelt sende videre til fastlegen hvis det er mistanke om andre underliggende årsaker til plagene. Gjennom direkte tilgang til fysioterapeut er det åpnet opp for dette, og det gjøres i økende grad. Svært ofte er fysioterapeutene bedre på å vurdere muskel- skjelettpla- ger. Lund viser også til at det ved ortopediske avdelinger rundt om i landet er blitt svært vanlig at fysioterapeuter er førstekontakt for en del skulder- og ryggpasienter. – Dette vil nok øke også med hensyn til kne- og hofte- pasienter, sier Lund. – Det utdannes for få sykepleiere. Ønsker du at fysiotera- peuter avlaster sykepleierne, og med hvilke oppgaver? – Vi skal ikke inn og ta over typiske oppgaver som sykepleierne er utdannet til. Men det er rom for å se på SAMARBEID Oppgaveglidning eller -deling kan bli vanligere i helsevesenet i fremtiden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy