Fysioterapeuten 7-2021

44 FYSIOTERAPEUTEN 7/21 Forbundslederen har ordet: Oppgaveglidning – ja takk eller tja? Oppgaveglidning i helsevesenet er ikke noe nytt. Det har foregått gjennom årtier, både villet og mer tilfeldig. Ofte har det vært slik at veien har blitt til mens man har gått. FORBUNDSLEDER Gerty Lund. Foto: Irene Mårdalen. De siste årene har temaet vært løftet frem i mange debatter. Tidsskriftet Overlegen hadde et helt nummer om dette i 2012 (overlegen-1-2012. pdf (legeforeningen.no) ) Jeg ser at tidsskriftet Sykepleien har hatt flere artikler om samme tema (Oppgav- eglidning kan gi bedre helsetjenester (sykepleien.no)) . Norsk Fysioterape- utforbund har også flere ganger vært innom dette tema, da både med hen- syn til å overta oppgaver fra legene, men også å pålegges oppgaver innen- for pleie- og omsorgstjenesten (Press på arbeidsoppgaver – oppgaveglid- ning – Norsk Fysioterapeutforbund) Jeg opplever at det er mer temperatur rundt temaet nå enn tidligere. Spørs- målet er hvorfor det? Er det fordi at «når krybba er tom, bites hestene»? Jeg tenker at dette handler mye om utfordringene med manglende lege- og sykepleierressurser. Mange spør om det er oppgaver som disse utfører som andre kan, og kanskje til og med bør, utføre. Det korte svaret på det er «Ja». Vi som fysioterapeuter har len- ge snakket om oppgaver legen utfø- rer i dag som vi med vår kompetanse med fordel kan overta. På sykehusene har dette vært gjort i flere år allerede, eksempelvis som på Haraldsplass sy- kehus der fysioterapeuter har over- tatt kirurgoppgaver (Fysioterapeu- ter overtar kirurgoppgaver – Norsk Fysioterapeutforbund) . Jeg tenker at også i kommunehelsetjenesten er

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy