Fysioterapeuten 7-2021

FYSIOTERAPEUTEN 7/21 75 Til slutt var formålet i artikkel 3 å evaluere betydningen av ungdommers fysiske aktivitetsnivå dersom de samtidig har muskel- og skjelettsmerter og mentale helseproblemer, på sannsynligheten for fedme i ung voksen alder. Funnene viste at ungdommer som er fysisk inaktive og har mus- kel- og skjelettsmerter har økt sannsynlighet for å utvikle fedme i overgangen til ung voksen alder. Mentale helse- problemer i ungdomsårene bidro ikke vesentlig til høy- ere sannsynlighet for fedme. Disse resultatene antyder at større innsats rettet mot forebygging av fedme kan rettes mot inaktive ungdommer som sliter med muskel- og skje- lettsmerter. Tiltak som fremmer fysisk aktivitet og bidrar til å forebygge, avdekke og behandle smerteproblematikk hos unge kan derfor gi verdifulle bidrag til strategier for å forebygge fedme. Funnene fra dette arbeidet understreket behovet for større innsats for å øke fysisk aktivitetsnivå blant ungdom og forhindre det store frafallet fra idrettsaktiviteter i ung- domsårene. Artikler 1. Guddal MH, Stensland SØ, Småstuen MC, Johnsen MB, Zwart JA, Storheim K. Physical activity level and sport par- ticipation in relation to musculoskeletal pain in a popula- tion-based study of adolescents. The Young-HUNT Study. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2017, 5(1). 2. Guddal MH, Stensland SØ, Småstuen MC, Johnsen MB, Zwart JA, Storheim K. Physical activity and sport par- ticipation among adolescents: associations with mental health in different age groups. Results from the Young- HUNT Study: a cross-sectional survey. BMJ Open 2019, 9(9):e028555. 3. Guddal MH, Stensland SØ, Småstuen MC, Johnsen MB, I Heuch, Zwart JA, Storheim K. Obesity in young adult- hood; the role of physical activity level, musculoskeletal pain, and psychological distress in adolescence (the HUNT Study). Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 4603.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy