Fysioterapeuten 7-2021

Forside 1
Radiumhospitalet 10
Jobber med det kreften ikke har tatt 10
Fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen 16
Om å se hele mennesket 30
Intervju med professor og forskningsleder Per Kjær 30
Ryggsmerter 37
En samtale mellom to fysioterapeuter 37
Annet 20
Idrettsungdom har oftere muskel- og skjelettsmerter, men skal de slutte med idretten? 20
Jobben min: Erfaringer fra arbeid som miljø-koordinator 23
Oppgaveglidning – fordeler og fallgruver 24
Fag 50
Vitenskapelig artikkel: Meningsfulle sammenhenger: Alvorlig sykdom i møte med livet og helsevesenet. En single case-studie 50
Vitenskapelig artikkel: License to touch – en intervjustudie om bruk av berøring i behandling av spiseforstyrrelser 56
Fagartikkel: Kan trening på arbeidsplassen forebygge nakkesmerter blant kontorarbeidere? 64
Kronikk: Ja til større variasjon innen bachelorskriving. Ja til forskningsdeltakelse som student! 69
Kronikk: Kunnskapsbasert praksis i nevrologisk fysioterapi – mer enn randomiserte kontrollerte forsøk 70
unnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet 73
Doktorgrad: Inaktivitet og smerter i ungdomsårene kan føre til fedme som voksen 74
Sammendrag: Hva karakteriserer pasienter i tre ulike arbeidsmodeller for rehabilitering? En oppfølgingsstudie i primærhelsetjenesten blant hjemmeboende eldre 76
Sammendrag: STarT Back screening-verktøy kombinert med arbeidsrelaterte faktorer for å indikere prognose hos pasienter med ryggsmerter i primærhelsetjenesten. En prospektiv studie 78
Faste spalter 44
Forbundslederen har ordet 44
Meninger 46
Møter og kurs 80
Bransjeregisteret 82

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy