Fysioterapeuten 7-2022

FYSIOTERAPEUTEN 7/22 21 Med bakgrunn i data fra den store Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), har forskere funnet en koblingmellomgod kondisjon og redusert risiko for å bruke reseptbelagt sovemedisin. Dermed kan fysisk trening vise seg som et effektivt tiltak mot søvnproblemer. TEKST Lone Omholt Lossius Lossius@fysio.no Resultatene, som omtales på Gemini.no, er nylig presentert i en vitenskapelig artikkel publisert i det medisinske tidsskriftet Mayo Clinic Proceedings. I artikkelen trekker forfatterne koblinger mellom kardio-respiratorisk form og bruken av reseptbelagt sovemedisin hos voksne. Linda Ernstsen, som er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), er en av forskerne bak studien. Hun uttaler til Gemini.no at folk som har bedre kondisjon ser ut til å ha lavere risiko for å for å ta ut sovemedisin på resept. Data fra HUNT-undersøkelsen og det nasjonale Reseptregisteret Resultatene som presenteres i artikkelen baserer seg på data fra den tredje HUNT- studien, hvor over 34.000 voksne deltakere ble inkludert. Undersøkelsen foregikk fra 2006 til 2008, og deltakerne ble fulgt opp i en periode frem til 2018. Gjennomsnittsalderen var på 51.5 år, og 53,9% av deltakerne var kvinner. I undersøkelsen ble informasjon om kondisjonsnivå holdt opp mot tall fra det nasjonale Reseptregisteret. Tall fra registeret viste at 5.800 av deltakerne tok ut resept på sovemedisin for første gang i løpet av studieperioden. Andelen som oppsøkte lege for sine søvnproblemer, og hvor det ble vurdert at det var behov for sovemedisin, utgjorde dermed 17% av alle som deltok i studien. Fysisk aktivitet for å forebygge søvnproblemer Deltakerne ble delt inn i tre grupper basert på kondisjonsnivå. Det ble funnet at menn som hørte til gruppa med best kondisjon, hadde 15% redusert risiko for å ta ut reseptbelagt sovemedisin. Til sammenligning hadde de best trente kvinnene en redusert risiko på 5%. Resultatene indikerer at effekten av fysisk aktivitet på søvn er størst blant menn, men ifølge Ernstsen vil også kvinner ha utbytte av å øke sitt kondisjonsnivå. I studien konkluderer forskerne med at funnene danner grunnlag for å vurdere fysisk aktivitet som et tiltak for å forebygge søvnproblemer hos voksne. n Vår kjære venn Karen Margrethe Sødring sovnet stille inn på Grefsenhjemmet 2. oktober, 88 år gammel. Hun har lagt et innholdsrikt liv bak seg, som hun i 60 år delte med oss. Karen Margrethe vokste opp som eldst av tre søsken, i familiehjemmet «Skaubakken» på Besserud. Et sted hun var sterkt knyttet til og kom tilbake til som pensjonist. På eiendommen bodde det etter hvert flere fra familien. For dem var hun søster, tante, bestemor og ikke minst turkamerat for hundene. Hun tok artium på Ris skole og utdannet seg til fysioterapeut. Deretter ble hun ansatt på Ullevål sykehus for å arbeide med poliorammede pasienter. Det var der vi møttes og ble venner. Hun ble ledende fysioterapeut på den nye Fysikalsk medisinsk avdeling og utviklet et tverrfaglig miljø der samarbeid var viktig. Å kunne lytte, vise engasjement og sette seg inn i andres problemer var kvaliteter hun verdsatte høyt. Livet hadde lært henne at tillit var forbeholdt noen få utvalgte, og vi var heldige som fikk nyte av denne tilliten i vennskap der man turte å vise sjelen sin for hverandre. Karen Margrethe var kunnskapsrik og utviklet gode metoder for å gi pasientene en best mulig tilværelse, etter hvert med hovedfokus på personer rammet av hjerneslag. Hun delte erfaringene sine med kolleger både nært og fjernt og ble anerkjent for sin dyktighet og formidlingsevne. Den siste tiden på Ullevål var hun medforfatter i flere doktorarbeider. Hun fant glede i smått og stort, skog og fjell, musikk og sammenkomster både med liten og stor. Hun dekket fargerike bord og serverte nydelig mat. Det var viktig for henne å markere andres bursdager, og hun var sjenerøs med gaver. Vi delte hennes reiselyst og hadde fine opplevelser i mange land. Noen av de beste stundene i livet fant hun på ski og til fots i naturen. Vi savner en trofast venn som var der i tykt og tynt for slekt og venner. Mette Breder og Mette Sveram Karen Margrethe Sødring til minne God kondisjon kobles til bedre søvn

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy