Fysioterapeuten 8-2018

12 FYSIOTERAPEUTEN 8/18 AKTUELT Søkere til medisinstudiet i Oslo kan snart bli testet for egnet- het før opptak. Men fysiote- rapeututdanningene har ikke planer om det samme. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – TESTING av egnethet før opptak vil føre til et svært omfattende arbeid, og jeg er usik- ker på om vi vil få den ønskede gevinsten. Vi måtte også gjort dette for alle profesjonsut- danningene. Jeg tar heller til orde for god og aktiv skikkethetsvurdering tidlig i studiet, sier Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun er prodekan for utdanning ved Fakultet for helse- og sosial- vitenskap, der fysioterapiutdanningen lig- ger. Hun har tidligere vært skikkethetsan- svarlig og har forsket på dette temaet. Samhandling og kommunikasjon Enkelte kommende fysioterapeuter kan slite med samhandling, med å kommunisere bra med pasienter eller å gjøre gode vurderinger. Noen lever med rusproblemer eller midler- tidige psykiske lidelser. Andre kan finne det vanskelig å omsette teori til praksis, og setter pasienten i fare. Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) mener det er feil at karakterer alene skal avgjøre hvem som blir framtidens leger. De ønsker å teste motivasjon, hold- ninger og ferdigheter også, skrev Dagens Medisin nylig. Universitetet ønsker å bruke en digital flervalgstest, uniTEST, hvor blant annet studentenes evne til kritisk tenking og mellommenneskelig forståelse testes. De har allerede testet den i en pilot. Ingen testplaner Fysioterapeuten har vært i kontakt med de fire studiestedene i Norge som tilbyr fysio- terapeututdanning. Spørsmålet var om de også ønsker å teste egnethet før opptak. – Vi har hatt uttalelsene fra UiO oppe til diskusjon i ledergruppen, men det er ingen ting som tyder på at det blir noen snarlige endringer hos oss, sier Jorunn Helbostad. Hun er leder for Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap som bestyrer fysiote- rapeututdanningen ved NTNU. – Vanskelig å teste egnethet før opptak HELLER SKIKKETHETSVURDERING Prodekan Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet mener det er bedre å vurdere fysioterapeutstudenter for skikkethet tidlig i studiet, enn å skulle vurdere egnethet før opptak. Foto: Katrine Sele/HVL. KRONSTAD Høgskulen på Vestlandet. Foto: Falkeblikk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy