Fysioterapeuten 8-2018

FYSIOTERAPEUTEN 8/18 13 ci Vil du vite mer? Kontakt oss på 23 23 31 20 eller info@camp.no ACTIVE PATELLA - En stabil kneortose! • En åpen modell for stabilisering av patella sideveis. • Innleggspute som holder patella på plass. • Halvmåneformet plastskinne for ekstra støtte om ønsket. Spesiallaget innleggspute Anatomisk formet patellaåpning Ventilerende materiale Halvmåneformet plastskinne Ved Høgskulen på Vestlandet, UiT Norges arktiske universitet og OsloMet, får Fysioterapeuten opplyst at de ikke har diskutert en slik opptaksordning nå. Mye bruk av skjønn Naustdal ved HVL viser til Finland, der de har gjort slike vurde- ringer ved opptak til lærerutdanningene. Det samme gjør Poli- tihøgskolen i Norge. Finnene oppgir at de fikk bedre egnede og motiverte kandidater, og at flere fullførte studiet. – Men uansett møter man utfordringer knyttet til å ha gode nok strukturerte pedagogiske metoder til å avdekke «egnetheten». Det ligger også mye bruk av skjønn i slikt arbeid. Hvordan skal vi sikre at det blir god nok kvalitet og at ikke noen blir utelukket på feil grunnlag? Jeg er redd det blir for tilfeldig, sier prodekanen. Lederen på Institutt for fysioterapi ved OsloMet ser mange av de samme utfordringene. – Det å vurdere egnethet på forhånd på en objektiv måte er en vanskelig vei å gå inn på. Det å gjøre dette på en valid måte som utviser rettferdighet for søkere, krever etter mitt syn en grundig diskusjon. Det viktigste vil kanskje være å skille ut de som ikke er egnet, heller enn å gradere egnethet, sier instituttleder Hege Bentzen. Bør også intervjue søkerne Naustdal mener at man i alle tilfeller måtte hatt korte intervju- er, det hadde ikke holdt med flervalgstesten som UiO ønsker å innføre. Det var i år 382 nye studieplasser innen fysioterapi, og nesten 2.200 søkere hadde fysioterapi som førstevalg. Den store mengden søkere ville ført til mange praktiske problemer, mener Naustdal. For å sikre at det hadde blitt lik vurdering, måtte man også hatt en nasjonal komité. Medisinstudiene har lavere kull, der er dette mer overkommelig, mener hun. – Slike vurderinger er ikke noe man skal ta lett på, understre- ker Naustdal. Prodekanen viser til dagens regler om at studiestedene under- veis skal vurdere om studentene er skikket til yrket de utdanner seg til. Slike prosesser krever omfattende dokumentasjon. – Det tar som regel et halvt til ett år før vi drar en konklusjon, sier hun. Styrke tidlig vurdering Også i Tromsø viser de til viktigheten av å vurdere skikkethet un- derveis i studiet. Anne-Grethe Naustdal ønsker heller at skikket- hetsvurderingen av studenter som har påbegynt studiet, blir styr- ket og kommer tidlig i forløpet. Hennes forskning har vist at det er store forskjeller mellom studiestedene i hvordan vurdering av skikkethet følges opp. Enkelte steder har de knapt hatt en eneste slik sak på mange år. – Det er viktig å fange opp slikt tidlig, slik at studenten eventu- elt kan endre studium uten at det har så store konsekvenser. Det er også stor forskjell på det studenten kan snu på og lære seg opp i, og de tilfellene hvor personen rett og slett ikke egner seg, sier Naustdal. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy