Fysioterapeuten 8-2018

14 FYSIOTERAPEUTEN 8/18 AKTUELT – Vi bør ufarliggjøre og nor- malisere det å ha lav til mo- derat rectus diastase, mener fysioterapeut og forsker Britt Stuge. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no NYLIG samlet Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse over 250 deltake- re til en stor nordisk konferanse om bekken, bekkensmerter, rectus diastase (skilte mage- muskler) og trening. På konferansen ble det en het diskusjon om fysioterapeuter skal gjøre noe med kvin- ner som kommer med lav og moderat di- astase, og i så fall hva? Skaper vi pasienter? spurte noen. Ja, mente flere. Kosmetisk og funksjonelt -Vi må skille mellom hva som er et kosme- tisk problem og hva som er et funksjonelt problem. Det finnes ikke dokumentasjon på samsvar mellom rectus diastase og rygg- og bekkenplager, urinkontinens og underlivs- prolaps, slik enkelte nettsider hevder, sier forsker og fysioterapeut Britt Stuge ved Oslo universitetssykehus. Tidligere i år gikk forsker Kari Bø ut med sin nye forskning som viser at øvelser ikke reduserer kløften som kvinner kan få av skil- te magemuskler etter fødselen. Det ser ut til at trening av den tverrgående magemuske- len snarere fører til at musklene glir litt len- ger fra hverandre enn å dra seg sammen, slik forskerne trodde. Dermed mener Kari Bø at vi står tomhendte i treningsbehandling av rectus diastase. Big business Stuge sier at rectus diastase er blitt big bu- siness. Hun viste til leverandører av mage- belter og treningsopplegg som lover gode Vil normalisere moderat diastase SKILLE Fysioterapeut og forsker Britt Stuge mener vi må skille mellom hva som er et kosmetisk problem og hva som er et funksjonelt problem, når kvinner kommer med rectus diastase. Hun ønsker å normalisere det å ha lav til moderat diastase.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy