Fysioterapeuten 8-2018

FYSIOTERAPEUTEN 8/18 37 Vi mener at SIO-forsøket er en gylden mulighet for kunnskaps- og kvalitetsheving for de kommu- nale omsorgstjenestene. Tverrfaglighet og gode rutiner Vi mener at tverrfaglig kartlegging og gode rutiner i tildelingsfasen er en forutsetning for at den enkelte bruker skal få den hjelpen han/hun trenger. Tverrfaglig samarbeid og kartlegging handler om at vi har brukertil- nærming fra ulike ståsteder, hvor fagperso- nene bidrar med utfyllende innsikt i brukers situasjon. Stjørdal kommune har styrket om- sorgstjenestene med et hverdagsmestrings- team som sammen med tildelingsenheten arbeider med tverrfaglig kartlegging og behovsvurdering, rehabilitering hjemme og fokus på mestring i eget liv. Teamet består av seks ulike fagprofesjoner, der alle profe- sjoner er like viktige både i kartleggings- og i rehabiliteringsprosessen. Om dette fører til mer likeverdig behandling internt i kom- munen og på tvers av kommunene, er en av flere arbeidshypoteser forskere ved Agenda Kaupang og Proba Samfunnsanalyse ser på sammen med forsøkskommunene. På nasjonalt nivå har forsøket så langt fått en del negativ oppmerksomhet. Kritikken har handlet om blant annet byråkratisering av tjenestene. Vi ønsker med denne kronik- ken å belyse noen av de mulighetene vi ser SIO-forsøket gir, og understreke hvor viktig det er at det finnes kommuner som er villige til å prøve ut nye måter å løse kommunens helse- og omsorgsoppgaver. To år ut i forsø- ket opplever vi at forsøksordningen har gitt oss gevinster i form av: • Økt kvalitet på tildeling og evaluerings- rutiner. • Bedre oversikt over vår tjeneste og kost- nadsprofil. • Nye modeller for budsjettering. • Større fokus og bedre kapasitet på tidlig innsats og rehabilitering. • Bedre samarbeid innenfor egen etat, og med økonomienheten. • Bedre kunnskap om hvordan Stjørdal kommunes helse- og omsorgstjenester bør ruste seg for fremtiden; organisasjon og tjenesteutvikling. • Fagutvikling nær tjenesteproduksjon. Vi mener at SIO-forsøket er en gylden mu- lighet for kunnskaps- og kvalitetsheving for de kommunale omsorgstjenestene. Vi har i alle fall forventninger til at SIO-forsøket vil føre med seg viktige erfaringer i utforming av fremtidens kommunale helse- og om- sorgstjeneste. Totalforhandler G5 Fleximatic Massasjeapparat Bli forhandler og få opptil 30% rabatt ! Bli forhandler og få opptil 50% rabatt ! Produsert iCanada Kontakt oss for forhandler priser Beige Gul Rød Grønn Blå Sort Lett Tung NYESTE GENERASJON INNEN LASERTEKNOLOGI DEN BESTE PÅMARKEDET RADIAL TRYKKBØLGE INTELECT RPW PÅ MARKEDET DET MEST Pulsfrekvens: 0,5 - 21 Hz Arbeidstrykk: 1 - 5 bar Innebygget luftkompressor • • • BEHANDLINGSBENK 3 ELLER 5 DELT Norskprodusert BATTERIDRIFT NÅ MED OPPTIL1UKES LEVETID

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy