Fysioterapeuten 8-2018

FYSIOTERAPEUTEN 1/18 45 informasjon fra NFF Tittel Jeg liker å kalle fysioterapeu- ter for «fag- nerder». Liten, men ikke ubetydelig Karianne Bruun-Haugen Region Osloområdet 8 Inger Hagerup har sagt det så fint: Liten? Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Og hvorfor trekker jeg frem akkurat dette diktet, lurer du kanskje på. Jo, fordi jeg som regionleder ukentlig er i kontakt med fysioterapeuter som opplever ulike typer endringer og omorganiseringer. Felles for de aller fleste, er at det er utfordrende å bli hørt, sett og forstått. Helsevesenet er i stadig endring, og det er behov for nye måter å jobbe på. Som de andre helseprofesjonene møter fysioterapeuter blant annet krav om effektivisering. I mange virksomheter er vi en liten profesjon, og kan derfor til tider streve med å bli hørt. Samtidig er vi en profesjon helsevesenet er helt avhengig av å få tjenester fra. Jeg liker å kalle fysioterapeuter for «fagnerder». Jeg opplever oss som både faglig kompetente og med stor omtanke for pasienter og brukere. Vår forrige forbundsle- der Eilin Ekeland sa flere ganger at fysioterapi ligger mellom blålys og pleie. Dagens NFF-leder, Fred Hatlebrekke, har betegnet fysioterapi som en sovende gigant. Per- sonlig har jeg ofte omtalt oss som den tause og litt skjulte helsetjenesten. Stadig flere fysioterapeuter tar ny kunnskap i bruk og endrer praksis. Men da handler det ikke om å gå inn i pleie, vask og stell. Det handler alltid om fysioterapi til beste for pasientene. Når vi blir omorganisert slik at vi ikke får brukt kompetansen vår på en hensikts- messig måte, må vi kjempe for å nå fram. Vi må fortsette å argumentere for faget og profesjonen. Det er tydelig at mange ikke forstår hva fysioterapeuter jobber med og hvordan de jobber. I slike endringsprosesser står medlemmer, tillitsvalgte og kontaktpersoner på for at ledere skal forstå akkurat dette. Dere viser en «kampmoral» og en stå-på-vilje som er imponerende! Dere opptrer samlet, og viser dermed den solide og brede kompe- tansen som fysioterapeuter innehar og gjerne vil bidra med. Dette er helt i tråd med NFFs visjon; sterk, stolt og synlig. Avslutningsvis – en stor takk til alle tillitsvalgte og kontaktpersoner som hver dag jobber for å synliggjøre faget vårt og gjøre det tilgjengelig for dem som trenger oss aller mest. J.R.R. Tolkien sa det slik: Selv det minste menneske kan endre fremtidens retning.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy