Fysioterapeuten 8-2018

54 FYSIOTERAPEUTEN 8/18 på nett Årsabonnement 2011: Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. Offentlige institusjoner: 875 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2011 For bestilling av stillings- og kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no Stillingsannonser: Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42. Spaltebredde: 88 og 180 mm. 10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an- nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. Byråprovisjon: 3,5 prosent. Møter og kurs: Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin- ger, faggrup per (ikke enkeltmedlemmer) står som arrangør: gratis. Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som arrangør: per sp. mm. Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): Setting: Kr. 1,50 pr. mm Scanning: Kr. 100 Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2011 Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv. debattinnlegg stilling ledig dato 7 22/7 26/7 16/8 8 18/8 22/8 12/9 Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret- ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANN ONSER Ronny Grenberg, HS Media as, Postboks 80, 2260 Kirkenær Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. ÅRSABONNEMENT 20 8 Norge: 1. kroner. Utl : .15 roner. Offentlige insti usjoner: 950 r. For medlem er av NFF i ne ent i medlemskontingenten. r t t løper til t blir skriftlig oppsagt. AN ONSEPRISER – 2018 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.800. Bestilling sendes til fy ioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokum nt. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeu en@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 37. Spaltebredde: 88 og 18 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.800. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2018 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 9 12/11 07/12 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. B tillingsfris , materiellfrist og annul- leringsfrist er samm dato. R klamasjonsretten bor faller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.300 TRYKK Merkur Grafisk AS Kunnskapsdepartementet tilrår ikke én time med fysisk aktivitet i skolen hver dag, het det i forslaget til statsbudsjett for 2019. Oppsiktsvekkende motstand, mener Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). n «Betyr det at det er mindre kunnskap i Kunnskapsdepartementet? Eller bare at noen andre får ta regninga over en økende passiv barnepopulasjon?» n «Minner om en herlig liten gutt jeg hadde på aks som barneveileder. Jeg forsto godt at gutten var urolig og hadde behov for å røre seg etter en lang skoledag sittende på stol. Fikk lov av ledelse til et lite engangsunntak med å ta ham med å gi ham 5 minutter fysisk aktivitet. Han var så glad og så rolig etterpå. Men det ble med den ene gangen, for å sitte stille og følge opp læringsstøttende aktiviteter er viktigere for liten barnetopp, enn at liten barnekropp skal få levd ut litt oppdemmet energi.» Fra bloggen: Det er ikke noen fasit på hvem fysioterapeu- ten egentlig er, mener forfatteren av blog- ginnlegget. I kor ramser vi opp stilrene svar som de var hentet fra et manus. Lange turer i skog og mark, danse, langrenn, friidrett, styrke- trening, svømming – alle «digger» å ta vare på kroppen, som det tempelet for fysiologis- ke prosesser det er. Definisjonen på fysiote- rapeuter tenker vi - akkurat slik vi skal være. Hva i alle dager. Lydbok mens du går tur opp Galdhøpiggen da kanskje? En inaktiv favoritthobby høres fjernt ut. Den personen kan da vel aldri bli fysioterapeut. En fysiote- rapeut skal helst smyge seg inn i kategorien toppidrettsutøver på treningssenteret og vie livet sitt til kostholdsplanlegging, helsekost og mørk sjokolade en lørdag i måneden. Fysioterapeuten er selve symbolet på en op- timal helse og må leve etter prinsippene vi skal inspirere andre til å følge. Finnes det fy- sioterapeuter som IKKE liker terskeltrening og makspuls? Litt satt på spissen, men ikke langt unna faktorer som tynger studiehverdagen til fy- sioterapistudentene. Tidligere blogginnlegg fronter en tanke om økt fokus på psykisk helse blant fysiostudentene. Det anerkjen- nes omsider at livet som ung i dag ikke er den teknologiske dansen på roser vi antok for noen år tilbake, men at trykket fra om- givelsene står på som aldri før. Studenttiden som blir ansett å være «den beste tiden i li- vet», har bukket under for et enormt press vi først la på oss selv og tilslutt tillot andre å slenge seg med på. I døgnets tjuefire timer skal det presses inn en hel ukes planer med en kontant påminnelse fra SoMe-generasjo- nen om hvor terskelen ligger for et godt liv. Det er snakk om en epidemi som brer seg rundt i studenthverdagen og tar knekken på gleden ved å være ung med et helt liv foran seg. Vi skal prestere, engasjere, inkludere, imponere, være best på alle områder- selv de uoppnåelige. «Bra» er ikke lenger bra nok, «mye» er for lite og «fritid» er blitt et relativt begrep. Vi er nådd punktet hvor vi studenter ubevisst har lagt urealistiske føringer for hva fysioterapirollen innebærer. For er det egentlig slik, at fysioterapeu- tens troverdighet bedømmes ut fra hans/ hennes evne til å demonstrere øvelsen gitt til pasienten. I hvilken grad er fysioterapeutens fysiske fremtreden viktigere enn fysiotera- pien den praktiserer? Av Vilde Holmberg Dalen Aas, fysioterapistu- dent ved NTNU Les hele innlegget på fysioterapeuten.no . Kommentert på Facebook: Hvem vil du være som fysioterapeut?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy