Fysioterapeuten 8-2018

8 FYSIOTERAPEUTEN 8/18 AKTUELT Pilotprosjektet ParkinsonNet har så langt gitt positive erfaringer i Oslo og Rogaland. Nå utvi- des pilotperioden ut 2019. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – KOMPETANSEN øker og det er tegn til bedre samhandling internt i kommuner og mellom helsenivåene, sier prosjektleder for Parkin- sonNet, Thomas Rannstad Haugen, i Helsedirektoratet. ParkinsonNet vurderes så langt som nyttig av både deltakere og brukere. 20 fysioterapeuter er med i piloten i Rogaland, mens 17 er med i Oslo. – Slag er et eksempel på et område mange fysioterapeuter kan noe om. Men når det gjelder Parkinsons, sa mange at dette kunne de ikke nok om, forteller Kristin Borch. Hun leder fysioterapeutene på nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Forlenger pilotperioden – Pilotprosjektet startet i 2017 og er utvidet til ut 2019. Prosjektet har rekruttert fysioterapeuter både fra kommunal helse- og omsorgstje- neste og selvstendig næringsdrivende. Det er en potensiell utfordring at disse taper inntekt når de deltar på kurs og fagsamlinger i regi av ParkinsonNet. Et eventuelt nasjonalt ParkinsonNet i Norge må finne andre insentiver som gjør deltakelse attraktivt, mener Haugen. Får hjelp for sent Koordineringsgruppa anmerker at det enkelte steder kan se ut som brukerne først får tilbud om hjelp når behovet har blitt relativt stort. – Det at henvisninger kommer for sent til å gjøre en reell forskjell er noe mange fysioterapeuter peker på i kartlegginger. Et av målene våre er at eksempelvis nevrologer enkelt skal kunne finne fysiote- rapeuter som er del av ParkinsonNet, slik at de kan henvise raskere og mer presist. Det samme gjelder for andre yrkesgrupper som er i kontakt med pasienten og ser at han eller hun har behov for fysiote- rapi, forteller Haugen. Nasjonal satsing? Yrkesgruppene i nettverket oppgir at de har fått bedre forståelse for hverandres kompetanse og hvordan man kan dra nytte av hverandre. Det er nyttig om fysioterapeuten kan fange opp tidlig at for eksempel stemmebruken til pasienten endrer seg og informere pasienten om at det kan være nyttig å oppsøke logoped. Haugen vil utvide nettverket med flere fagpersoner. Det arrange- res nye grunnkurs i Rogaland og Oslo i januar og mars. Blir ParkinsonNet en nasjonal satsning, er det foreslått at dette rulles ut fra 2020 til 2022. n Positive tegn med ParkinsonNet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy