Fysioterapeuten 8-2018

FYSIOTERAPEUTEN 8/18 9 – Det trenger ikke å være dyrt å tilrettelegge for fysisk ak- tivitet i skolen, og vi har ikke råd til å la være. Det var bud- skapet fra NFF i høringen om statsbudsjettet. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no NORSK Fysioterapeutforbund (NFF) rea- gerer på at Kunnskapsdepartementet sier nei til én time med fysisk aktivitet i skolen hver dag. I departementets forslag til stats- budsjett for 2019 kommer det fram at de går imot stortingsflertallets vedtak. Kunn- skapsdepartementet skriver at de frykter for det pedagogiske handlingsrommet lærerne trenger, for utilsiktede konsekvenser, økte kostnader og at det blir for rigide rammer. Kostnadene kan bli på over seks milliarder kroner, mener de. Departementet mener også at det trengs en evaluering. – Det finnes allerede solid dokumenta- sjon, det er gjort over 100 studier på én ti- mes fysisk aktivitet i skolen. Tall fra OECD viser at mange barn og unge er inaktive, og dette bidrar til sosial ulikhet. Vi har ikke råd til å la være, sa NFF-leder Fred Hatlebrekke og Legeforeningens visepresident Christer Mjåset. De representerte Alliansen for én time fysisk aktivitet under høringen i utdan- ningskomiteen på Stortinget 23. oktober. Ikke en gymtime til De fikk spørsmål om hvordan et slikt opp- legg kunne modnes og tilpasses ulike sko- ler uten at det føltes som en tvangstrøye. En annen kommenterte at det er fryktelig dyrt å utvide timeplanen, og lurte på hvor- dan man i så fall kan bake dette inn i annen undervisning og gjøre den aktivitetsbasert. Her fikk Hatlebrekke og alliansen støtte fra Aktivitetsalliansen, som også var til stede. De gjorde et poeng ut av at dette ikke er én gymtime til. – Man trenger ikke skifte, man kan ha på klærne man går i, og gjøre ting i klasserom- met eller i korridoren. Det bakes inn i annen undervisning. Det er mange konkrete ek- sempler på hvordan dette er løst på en rekke skoler rundt om i landet, og det kan gjøres på kostnadseffektive måter, sa Anders Hall Grøterud, daglig leder i Aktivitetsalliansen. Vil ikke ha frivillig tiltak Hatlebrekke sa også at det er åpenbart at man må bruke tid på å fase inn dette i skolen og få lærerne med. – Dette er allerede innført mange steder i landet på en god måte. Der sier rektor, læ- rere, elever og foreldre at de er fornøyd og at det er bra for læringsmiljøet. Mjåset påpekte at Helsedirektoratet hadde gjort utregninger på potensiell velferdsge- vinst av å redusere inaktivitet. Deres tall viser innsparinger som langt overgår kostnadene med å innføre én time fysisk aktivitet. – Jeg ser samtidig utfordringen med at dette er et annet budsjett enn utdannings- budsjettet, at det blir en annen pengesekk. Men vi trenger modige utdanningspolitike- re som viser vei i norsk skole, sa han. Kunnskapsdepartementet mener at det å ha fysisk aktivitet i skolehverdagen kan være et frivillig tiltak. Det er alliansen ikke enig i. Da vil det bli noen skoler som gjør dette, mens andre dropper det. Dermed kan dette på sikt føre til økt sosial ulikhet, mener de. Gode effekter NFF-lederen understreker at fysisk aktivitet både kan gi bedre konsentrasjon, hukom- melse og læring. Han forventer nå at alle gode krefter står sammen for å sikre at stortingsvedtaket blir gjennomført. n – Vi har ikke råd til å la være Grasrotopprør mot regjeringen n Flere fysioterapeuter og klinikker tilbyr nå gratis treningstime til skoleklasser i protest mot at regjeringen sier nei til én times fysisk aktivitet i skolen hver dag. På Facebook melder klinikker med fysioterapeuter både i Tromsø, Stavanger og Fredrik- stad at de tar imot henvendelser fra skoleklasser. Skolene tilbys én gratis treningstime. – Vi i klinikk24 kan ikke forstå hvorfor Kunnskapsdepartementet mener at å investere seks milliarder kroner for at alle barn skal få én time med fysisk aktivitet daglig, kan være for dyrt. Nå må VOKSNE folk våkne og ta sitt ansvar, skriver Klinikk24 på Facebook. Klinikken er blant dem som nå tilbyr en gratis treningstime til skoleklasser. Det samme gjør MSK Klinikken i Fredrikstad. ENGASJERT NFF-leder Fred Hatlebrekke (til venstre) hadde en engasjert diskusjon med Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand etter høringen i Stortinget. Nummer to fra venstre er daglig leder i Aktivitets- alliansen Anders Hall Grøterud, mens nummer tre er Legeforeningens visepresident Christer Mjåset.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy