Fysioterapeuten 8-2019

20 FYSIOTERAPEUTEN 8/19 AKTUELT I flere kommuner fylles avta- lefysioterapeutenes lister opp av pasienter fra andre kom- muner. Hovedregelen er ifølge Helsedirektoratet at pasienten må bo eller arbeide i kommu- nen. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no DA fysioterapeutledere og fagledere fra kom- munehelsetjenesten var samlet til konferanse i Oslo i høst, ble pasienter som ikke er fol- keregistrert i den enkelte kommune et tema. Fysioterapeuten snakket med ledere som ga uttrykk for at dette er en utfordring i flere kommuner. Noen pasienter vil bruke avtale- fysioterapeuten i nabokommunen fordi det er praktisk når de skal innom kjøpesenteret der. Andre opplever at nabokommunen har tilbud om bassengtrening, mens det ikke er noe slikt i egen kommune. Noen søker seg til avtalefysioterapeut med en spesialisering som mangler i hjemkommunen. Til Skien i Telemark reiser det mange inn fra nabokommuner fordi de tar utdanning eller jobber i byen. – Disse vil jo naturlig ha et behov for fysioterapitjenester der de oppholder seg. Denne faktoren gjør det noe mer uforut- sigbart når vi og mange andre kommuner skal dimensjonere og planlegge kapasiteten i fysioterapitjenestene, også rundt avtalefy- sioterapeutene. Vi kan ikke bare se på inn- byggertallet, sier enhetsleder for ergo- og fysioterapitjenesten Astrid Flothyl Semb. Eneste med spesialitet I Haugesund, som har 38.000 innbyggere, viser Lise Lund Nygaard til at de har to bar- ne- og ungdomsfysioterapeuter med kom- munal avtale. – Det bor i overkant av 100.000 mennes- ker på Haugalandet, men Haugesund kom- mune er etter det jeg kjenner til eneste kom- mune med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med denne spesialiseringen, forteller Nygaard. Hun sier at det har vært drøftet om det er mulig å få nabokommu- nene til å være med å dekke noe av utgif- Plikter ikke å ta alle pasienter fra nabokommuner NABOPASIENTER Fysioterapeutlederne Anne Kristin Moe Reitan fra Nedre Eiker (fra venstre), Lise Lund Nygaard fra Haugesund og Astrid Flothyl Semb fra Skien får alle inn pasienter fra nabokommunene. Reitan sier nei til de som vil på bassengtrening.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy