Fysioterapeuten 8-2019

AKTUELT 5 Striere strøm av menn til helsefagene 8 – Ikke alle pasienter trenger «hotell» 12 Fornøyd med å slippe Skype 16 Femårig grunnutdanning: – Må først utrede konsekven- sene 17 Både fordeler og ulemper med lengre utdanningsløp 20 Plikter ikke å ta alle pasienter fra nabokommuner 22 Kronikk: Taushetsplikten er ikke absolutt FAG 26 Psykomotorisk fysioterapi til mennesker med traumeerfa- ring – en kvalitativ intervjus- tudie 33 Sammendrag: Dans för perso- ner med Parkinsons sjukdom 34 Kronikk: Direkte tilgang – hensikter og realiteter 38 Essay: Glimt fra norsk fysio- terapihistorie: Den gang da, hva nå? REPORTASJE 42 Skammen over kroppen FASTE SPALTER 49 Nytt fra NFF 54 Møter og kurs 56 Bransjeregisteret 58 På nett FYSIOTERAPEUTEN 8/19 3 innhold TEKNOLOGI Kurs via videooverføring hvor sykehus og kommune samarbeider, fjernoppfølging av pasienter med Skype og «kom i gang»-tilbud over iPad. Fysioterapeutledere på sykehus prøver å tenke nytt om samhandlingsrefor- mens utfordringer. Bildet er fra ledersamlingen i Kirkenes nylig. FEMÅRIG Flere ønsker at fysioterapi- utdanningen blir femårig, mens andre ser utfordringer med forslaget. NABOPASIENTER Fysioterapeuter kan si nei til flere pasienter fra nabo- kommuner. Anne Kristin Reitan sier nei til bassengtrening. TRYGGHET OG TILLIT Psykomotoris- ke fysioterapeuter kan bidra med en helhetlig forståelse for pasientenes plager. Vitenskapelig artikkel. 20 8 16 26 Den etablerte sannheten er at du ikke skal se ut som meg. Side 42

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy