Fysioterapeuten 8-2019

FYSIOTERAPEUTEN 8/19 49 informasjon fra NFF Tittel Valget blir ekstra spennende med tre kandidater til forbundsleder- vervet. Landsmøtetid Ann-Elin Myklebust leder Region Midt Nå er høsten her med mørkere og kortere dager, men det betyr ikke at aktiviteten i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er noe lavere. Det er mye som skjer; faglige ak- tiviteter, politiske høringer og forhandlinger om særaldersgrenser, for å nevne noe. Og – ikke minst – i november står Hovedlandsmøtet for tur. Det arrangeres hvert tredje år og er forbundets øverste organ. Medlemmene utøver sin myndighet gjen- nom landsmøtedelegatene. Her blir blant annet rammebudsjett, NFFs innspill til strategi for Fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter, verdigrunnlag og hovedmål og den politiske retningen for de tre neste årene vedtatt. Valg av alle sen- trale tillitsvalgte står også på sakslisten, bortsett fra de fem regionlederne som al- lerede har blitt valgt av medlemmene i de ulike regionene. Alle saker til Hovedlandsmøtet er lagt ut på NFFs nettsider og dere kan finne dem bak passord. Så hvordan kan så du som medlem i NFF påvirke det om skjer på Hovedlandsmøtet? Hvordan kan dine meninger og tanker om NFFs politikk og prioriteringer de neste tre årene, og om valgene, nå inn i forhandlingene på Hoved- landsmøtet? Alle regioner har landsmøtedelegater som skal representere medlemmene i re- gionen. Delegatene velges på årsmøtene i regionene i begynnelsen av hver landsmø- teperiode. I tillegg har lederne i fag- og interessegruppene og FYSIOs representant stemmerett på Hovedlandsmøtet. Som medlem har du mulighet til å fremme dine synspunkter overfor delegatene i regionene, i fag- og interessegruppene og i student- organisasjonen FYSIO. Det er flere spennende saker på sakslisten til Hovedlandsmøtet i år. Mange er opptatt av hvem som skal lede forbundet de neste tre årene, og valget blir ekstra spennende fordi det er tre kandidater til forbundsledervervet. Prosjektet Fag- og interessegruppenes rolle, posisjon og organisering har pågått i denne landsmøteperioden, og rapporten og forslag til endringer blir lagt frem på Hovedlandsmøtet. Femårig grunnutdanning for fysioterapeuter og evaluering av NFFs regionmodell står også på sakskartet. Dette er bare noen av sakene som skal opp på Hovedlandsmøte 20.–22. novem- ber. Bruk muligheten til å si hva du mener, og ta kontakt med delegatene!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy