Fysioterapeuten 8-2019

FYSIOTERAPEUTEN 8/19 5 aktuelt Stadig flere menn velger hel- sefag med kortere utdanning, og helt på toppen av listen troner fysioterapi. TEKST og FOTO Baste Fanebust fysioterapeuten@fysio.no KVINNENE på sin side velger lengre utdan- ningsløp og tar over stillingene med høyest status i helsevesenet. Statistisk sentralbyrås kartlegging av ar- beidsmarkedet for helse- og omsorgssekto- ren viser en tydelig utvikling de siste årene når det gjelder hvordan kvinner og menn velger innenfor helsefag. De har gjort bereg- ninger frem mot år 2035, som signaliserer at vi kommer til å oppleve en drastisk forskyv- ning av kjønnsbalansen innenfor flere av de store helsefagene. En av de som er med å skyve på denne statistikken er Joakim Hermansen (31) som går det avsluttende året ved bachelorpro- grammet i fysioterapi ved Høgskulen på Vestlandet. På hans kull som startet utdan- ningen høsten 2017 er rundt en tredjedel menn. Han forklarer at han på forhånd ikke hadde reflektert noe over at han gikk inn i en kvinnedominert sfære ved å begynne på en helsefaglig utdanning. – Jeg merket først at det var en ubalanse da vi begynte å ha ferdighetstimer sammen og skulle øve på hverandre. Da la jeg merke til at det var mer enn to jenter for hver gutt i rommet, forklarer han. Sportsfokus lokker guttene inn Fysioterapeutene utgjør den gruppen med Striere strøm av menn til helsefagene FORNØYD Joakim Hermansen (31) går siste året ved bachelorprogrammet i fysioterapi og trives godt. På benken Helene Krakhella Engesæter (27). Temaet for undervisningen denne dagen er svangerskap og bekkenløsning, og det er en P4-test som skal utføres.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy