Fysioterapeuten 8-2019

58 FYSIOTERAPEUTEN 8/19 på nett ÅRSABONNEMENT 2019 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2019 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.900. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 38. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.900. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2019 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 9 13/11 18/12 1/20 03/01 29/01 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188. ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.300 TRYKK Ålgård Offset AS I en fagkronikk i Fysioterapeuten nr. 7/2019 het det at funksjonsnedsatte opplever å komme til treningsapparater som ikke egner seg for dem. Pasienter med nevrolo- giske lidelser forteller jevnlig om fysioterapeuter som mangler kunnskap om deres behov, eller som tilbyr lite motiverende trening. n «For en pensjonert avtalefysioterapeut, opptatt av funksjonshemmedes rettigheter, var dette en tankevekkende artikkel. Hva kan det skyldes at pasienter jevnlig forteller om mø- ter med usikre fysioterapeuter og om uegnede treningsapparater? Kan det ha med noe så grunnleggende som holdninger å gjøre? Kan det være at det ikke er «kult» nok å behandle mennesker som vil være forbrukere av fysioterapitjenester i et livsløpsperspektiv? » Fra bloggen: Kveldsgruppene på mensendieck har lært meg mange ting. Jeg har blitt utfordret, stått i prosessen med å lære, samarbeidet om å få det best mulig til, blitt trygg på meg selv og funnet ut hvem jeg vil være i instruktør- rollen. Ikke minst har jeg lært å stå foran en gruppe mennesker og «ta» rommet fra første til siste stund. Før første time kjente jeg at jeg var spent. Selv med erfaring som trener i bagasjen kjente jeg at det var noe annerledes ved dette å skulle lede kveldsgruppetimer, hvor meto- den var mensendieck. Møtet med deltakerne var spennende. Jeg møtte et knippe mennesker som jeg allerede visste hadde mer erfaring med mensen- dieck enn meg selv, faktisk opp mot 20 år. Dette var både imponerende, og ikke minst skremmende; hvordan skulle vi som ferske mensendieck-instruktører klare å lære disse menneskene noe nytt? Åsa Resser, FYSIO Oslo Les hele innlegget på fysioterapeuten.no . Kommentert på Facebook: Verdien av mensendieck i fysioterapiutdanningen Foto: Mensendieck anno 1950-årene. Nasjonalbibliotekets bildesamling.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy