Fysioterapeuten 8-2019

8 FYSIOTERAPEUTEN 8/19 AKTUELT – Vi kan gi polikliniske tilbud til flere, og bruke mer velferds- teknologi og fjernoppfølging via Skype, mener Lise Støylen. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no NYLIG var lederne for fysioterapiavdelinge- ne på sykehusene samlet i Kirkenes. I likhet med lederkonferansen for de kommunale fysioterapeutlederne, som Fysioterapeuten skrev om i nummer 7, snakket deltakerne om samhandlingsreformen og utfordrin- gene innen rehabilitering. Lederne i spesialisthelsetjenesten er be- kymret for hvordan det går med oppbyggin- gen av tilbud i mange kommuner. Hvordan kan vi løse skvisen mellom hva sykehusene skal gjøre og hva kommunene skal gjøre, og utfordringene med ressurser og kompe- tanse? – Vi har fått til polikliniske tilbud for mange pasientgrupper, for de som bor inn- til én times reisevei unna St. Olavs Hospital, fortalte Lise Støylen, klinikksjef for kliniske servicefunksjoner ved sykehuset. Støylen forteller at helseforetaket har en samarbeidsavtale med kommunene om at de alene ikke skal kutte ut tilbud ved syke- huset som ikke finnes ute i kommunene. – Vi kan ikke slippe ut pasienter til intet, vi må sørge for at det finnes et tilbud. Det er her jeg tror det har blitt vanskelig for mange kommuner. Tilbud er lagt ned ved sykehus uten at kommuner har klart å bygge opp noe tilsvarende. Det gjaldt blant annet trening for hjertepasienter. Det er ikke slik at sam- handlingsreformen betyr at all rehabilitering skal gjøres i kommunene, understreker lede- ren. Ser på nye løsninger At tilbud ikke legges ned, betyr likevel ikke at de fortsetter helt på samme vis som før. – Ikke alle pasienter trenger «hotell», vi må tenke nytt. Skype og velferdsteknologi bør brukes mer. Nylig testet vi oppfølging via Skype for Business hos pasienter som hadde blitt operert for kompliserte håndska- der. Disse hadde en viss reisevei til sykehu- set, fra Møre i sør til nord i Trøndelag, og satt hjemme med iPad eller smarttelefon. Pasientene var fornøyd, og var glad de slapp å reise, sier Støylen. Klinikksjefen sier at de har gjort det samme med nakkepasienter og planlegger å gjøre det samme med andre pasientgrupper. – Ikke alle pasienter trenger «hotell» SKYPE Vi har gode erfaringer med oppfølging av håndopererte og nakkepasienter via Skype, og trening av blant annet hjertepasienter via iPad, forteller Lise Støylen ved St Olavs Hospital.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy