Fysioterapeuten 8-2020

48 FYSIOTERAPEUTEN 8/20 TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no FØRTIFIRE prosent av mennene og 34 pro- sent av kvinnene som var sykmeldt i fjerde kvartal 2017, hadde muskel- og skjelettpla- ger, viser tall fra NAV. – NAV spør i liten grad om jeg kan bli med på dialogmøter, og arbeidsgivere og -takere spør ikke om jeg kan se på konkret tilrettelegging. Vi fysioterapeuter blir ofte satt på sidelinjen i sykefraværsarbeidet, mener manuellterapeut Lars Skogvold ved Abildsø Fysio og Manuellterapi. Ved klinikken i Oslo går manuellterapeu- ten gjennom øvelsene med pasient Rokye Fidan. Hun har vært sykemeldt i ett år et- ter en komplisert rotruptur i menisken. Som renholder gjennom 30 år blir det mye ned på huk, støvsuging og gåing i trapper, og kneet var allerede litt plaget av slitasje og artrose før rupturen, forteller hun. – Jeg er blitt mye bedre, men når jeg er i aktivitet i en halvtime, hovner kneet opp og blir vondt, sier hun. Færre alternative oppgaver Lars Skogvold sier at de innimellom har snakket om mulighetene for å komme til- bake i jobb. Fidan opplever at det er færre muligheter enn før på arbeidsplassen til å bli omdisponert til andre oppgaver. Skogvold reagerer også på at NAV i liten grad tar kontakt. Tilrettelegging på arbeids- plassen får han ytterst sjelden henvendelser om. – Fastlege og NAV setter ofte et løp. Det føles påtrengende for meg å ringe og mase. Jeg kunne blant annet tenkt meg å være med på flere dialogmøter og tenker at dette burde NAV hatt ansvaret for å ta initiativ til, sier Skogvold. Manuellterapeuten opplever også at han ofte kommer inn sent i prosessen. – Blant de som sykemeldes av meg som manuellterapeut er de fleste tilbake i jobb før det er gått tre måneder. Da har jeg kommet tidlig inn, sier han. På spørsmål om hvor ofte han tar opp mulighetene for å vende tilbake til jobb, sier Skogvold at han gjør dette med jevne mel- lomrom. Han legger vekt på at det skal være en motiverende samtale. I tillegg sender han epikrise med anbefalinger til fastlegen, og erklæring med vurdering av pasientens me- disinske tilstand og arbeidsevne til NAV når de bestiller det. Vil være helt frisk Skogvolds erfaring er at arbeidsgivere pleier å være fleksible med tilrettelegging og mu- ligheter for å komme gradvis tilbake. Fidan har ennå ikke forsøkt seg, fordi ortopeden har sagt at hun ikke skal gjøre bevegelsene som renhold innebærer. Hun blir spurt om hva hun tenker om å komme tilbake i jobb. – Jeg ønsker ikke å vende tilbake før jeg er helt frisk, det vil gå ut over kollegene mine om jeg er ustabil arbeidskraft. Vikarer er vanskelige å skaffe, forteller hun. Skogvold opplever at flere pasienter ten- ker at de må være helt friske for å returnere, og at han må ta opp det temaet. Hans opp- fatning er at de fleste pasienter ønsker å være til stede på jobb. n Føler seg på sidelinjen Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til syke- fravær. Manuellterapeut Lars Skogvold opplever at han blir satt på sidelinjen i sykefraværsarbeidet, der han jobber for å få pasient Rokye Fidan tilbake som renholder.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy