Fysioterapeuten 8-2020

88 FYSIOTERAPEUTEN 8/20 Vi styrker faget ditt Norsk Fysioterapeutforbund er der for deg. Vi utvikler og fremmer faget og profesjonsutøvelsen basert på samfunnsutviklingen, og vi skal fremme kvalitet og høy etisk standard i fagutøvelsen. NFF har 13 ulike faggrupper som ivaretar alle fagområdene og setter retning for fagets utvikling. Gjennom å engasjere deg i en faggruppe er du med på å bestemme hvor faget går. NFFs etterutdannings- og utviklingsvirksomhet har et vidt spenn: • Faggrupper som setter retning innen de ulike faglige områdene. • Omfattende kursvirksomhet, veiledning, temadager og spesialistordning. • NFF er eneste organisasjon som godkjenner spesialister til takstkompetanse. • Faglige diskusjoner om hvordan vi forholder oss til ny kunnskap eller nye metoder. • Eget fag- og utdanningspolitisk utvalg. • Deltakelse i viktige arbeidsgrupper og nasjonalt retningslinjearbeid. Barne- og ungdomsfysioterapi Ergonomi Fysioterapi for eldre Hjerte- og lungefysioterapi Idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin Kvinnehelse Manuellterapi Mensendieck Nevrologi, ortopedi og revmatologi Onkologi og lymfologi Psykomotorisk fysioterapi Ridefysioterapi Nålebehandling NFF har faggrupper innen: www.fysio.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy