Fysioterapeuten 8-2020

Forside 1
INNHOLD 5
Pandemi – hva skjer med folkehelsen (Lund G) 5
Folkehelsearbeid i Norge anno 2020 – hva er det? (Ihlebæk C) 6
«Tren deg stødig». Effekten av kombinerte treningsintervensjoner for fallforebygging hos eldre – en litteraturstudie (Broberg C et al.) 8
Essay: Milestone mafia or a tribute to diversity? Perspectives on typical motor function in infancy (Tveten KM) 14
Aktuelt: – Viktig å etablere gode vaner for fysisk aktivitet tidlig 17
Fagartikkel: Hvordan tilpasse fysioterapipraksis til sårbare brukergrupper? Fysioterapitilnærminger belyst gjennom teorier om tilfriskning og sosial bevisstgjøreing (Sylliaas H et al.) 18
Essay: Forebyggingens etikk: Fremtidens tankesett? (Solberg CT) 24
Alene på ukjent grunn. Fysioterapeutstudenter som treningskontakter for pasienter med psykiske lidelser (Møyner E et al.) 28
Kronikk: Aktivitet og trening ved kreftsykdom: Trening med mening (Amundsen IV) 34
Aktiv på egne premisser? En diskursanalyse av faglige retningslinjer (Rugseth G og Engelsrud G) 38
Kronikk: Rehabilitering etter hoftebrudd: Hofteabduktormuskulaturen før prioriteres (Skuggedal H) 44
Aktuelt: Føler seg på sidelinjen 48
Aktuelt: Sykefravær og arbeidshelse: – Arbeid er bra for helsa 49
Essay: Barns muligheter for kompetanseutvikling og deltagelse (Gjessing B) 52
«Nært, men på avstand». En kvalitativ metasyntese om pasienters erfaring med fysioterapi via telerehabilitering (Kulseng AW et al.) 56
Gjennvinning av mobilitet etter hoftebrudd – en prospektiv kohortestudie (Johansen M et al) 64
Fysisk funksjon hos eldre som går til fysioterapeut i Kongsberg kommune – en tverrsnittsundersøkelse (Tangen GG et al.) 70
«Ikke for liten. Ikke for stor» – Unge postgravide kvinners erfaringer gjennom kroppslige endringer (Loftås I et al.) 76
Subsymptomtrening for pasienter med treningsintoleranse etter lett traumatisk hodeskade – en pilotstudie (Kleffelgård I et al.) 82
Informasjon fra Norsk Fysioterapeutforbund 88
NFFs kurs 96
Fysioterapeutens Bransjeregister 98

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy