Fysioterapeuten 9-2017

FYSIOTERAPEUTEN 9/17 7 Åtte av ti voksne i Norge er fysisk inaktive, og livsstilssykdommer som fedme, diabetes og hjerte/kar syk- dommer har en stor økning i Norge. Undersøkelser viser at i denne grup- pen ønsker mer enn syv av ti å være i aktivitet. Hos Fysio3 har de funnet en løsning som gjør at flere inaktive kom- mer seg i aktivitet. For to og et halvt år siden fikk de større lokaler og kunne tilby et bredere utvalg av funksjonelle apparater. Hos Fysio3 kan man i tillegg til å være pasient også være treningsmedlem. – Istedenfor å sende dem videre til andre treningssentre for å gjøre siste del av behandlingen, eller for å holde seg i aktivitet etter behandling, kan de fortsette treningen som medlem- mer. Mange ser på dette som veldig positivt, å kunne fortsetter å trene etter endt fysioterapibehandling, forteller fysioterapeut Thomas Johansen ved Fysio3. Johansen mener det er lavterskel hos dem, og at man kan komme som man vil. I tillegg er det fysioterapeuter der hele tiden, det skaper en trygghet mange søker. Dette gir fysioterapeut- ene mulighet til å følge opp pasien- tene også etter behandling. Johansen legger også til de har fått større pågang, både fra mennesker med og uten henvisning, etter at de utvidet med treningstilbud. I tillegg kan flere ortopediske pasienter komme direkte til Fysio3 for behandling og opptren- ing istedenfor å dra til opptrenings- institusjoner. Bredt utvalg Hos Fysio3 har de alt fra romaskiner og skiergometer til trappemaskin, ulike sykler og møller. I tillegg har de 30 styrkeapparater. – Vi har en utstyrspark som kan til- by opptrening til alle funksjonsnivåer, fra nyopererte til toppidrettsutøvere, forteller Johansen Flere hundre milliarder på helse Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var de samlede helseutgiftene i 2015 på 311 milliarder. Det tilsvarer 60 000 kroner per innbygger, det offentlige finansierte 85,4 prosent av helse- utgiftene. Medisinsk behandling og rehabilitering utgjør halvparten av de totale helseutgiftene, her inngår blant annet legetjenester og fysioterapi- behandling. – Å investere i å holde pasientene i form etter behandling er en fin måte å gi noe tilbake til kommunen på. Det gir pasientene mulighet til å holde seg friske og raske, og forebygge at de får dårlig helse, mener fysioterapeut Fredrik Rustad hos Qicraft. Qicrafts konsept «fra pasient til medlem» hjelper de som driver fysikalsk institutt med å gi sine pasienter et fullverdig trenings- tilbud i tilknytning til egen praksis. De mener at fremtidens medisin er aktivitet, og at å gi voksne mennesker et kunnskapsbasert aktivitetstilbud har et godt potensial. – Ved å ha et slikt tilbud er det kort- ere vei mellom pasient og terapeut. Det gir bedre oversikt over pasientene og mulighet til å følge med på utviklin- gen pasienten har både under og etter behandling, forteller Rustad. – Mange fortsetter å trene etter behandling Helsemyndighetenes anbefaling om moderat aktivitet oppfylles ikke. Fysio3 på Elverum har ved hjelp av Qicraft funnet en løsning for å få flere inaktive i aktivitet. ANNONSE Fysioterapeut Fredrik Rustad hos Qicraft. Annonse_0417.indd 1 22.03.17 09:58

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy