Fysioterapeuten 9-2018

22 FYSIOTERAPEUTEN 9/18 Introduksjon Virtuelle miljø (virtual environments; VE) er et konsept som innebærer at kunstige, visuelle miljøer genereres gjennom datatek- nologi. Miljøene kan gjøres tilgjengelige for brukere gjennom ulike formater. Via skjerm kan brukere forholde seg til film, eller også interagere med miljøet. Dette skjer gjennom bruk av mus og tastatur eller ved at bruke- rens bevegelser registreres, for eksempel ved infrarødt lys (Microsoft Kinect eller Ninten- do Wii). Andre formater innebærer bruk av briller som tillater avspilling av 360 graders film, og miljøer hvor det legges elementer til det ekte miljøet (forsterket eller ‘augmented’ miljø, som brukt i Pokemon Go). Til sist har vi fullstendig virtuelle miljøer levert ved bril- ler, hvor brukeren har mulighet til å inter- agere med omgivelsene gjennom håndkon- troller eller andre sensorer. Den siste varian- ten er det som kalles for «immersive», eller oppslukende, og er også det formatet som med størst riktighet forbindes med «virtual reality» (VR) eller virtuell virkelighet. Interessen for bruk av VE/VR i rehabi- literingssammenheng har økt betydelig de siste årene. Blant annet benytter Sunnaas sykehus VR aktivt i sin rehabilitering (1) og Nordstrand bydel i Oslo kommune tilbyr «Virtuell trening» for eldre hjemmeboende gjennom skjermbaserte oppsett (2). Det har også blitt gjennomført en rekke studier med bruk av virtuelle miljø for reha- bilitering i de senere år (figur 1). Resultatene er i mange tilfeller lovende, for eksempel når det gjelder balanse- og gangtrening for fag KRONIKK Bruk av virtuelle miljø i fysioterapipraksis? Maja Sigerseth 1 , Lars Peder Vatshelle Bovim 1,2 , Bård Bogen 2 , Tho- mas Fiskeseth Larsen 3 , Harald Soleim 3 , Atle Geitung 3 , Remy Andre Monsen 3 , Tasha Stanton 4,5 , Jan Sture Skouen 1,6,7 , Grethe Indredavik 2 , Kjersti Wilhelmsen 2 , Liv Heide Magnussen 2 , Mona Kristin Aaslund 1 , Martin Flesland 2 , Håkon Andersen 2 , Kjartan Fersum 1 1 Forskningsgruppe i fysioterapi, Institutt for global helse og samfunnsmedi- sin, Universitetet i Bergen 2 Forskergruppen Bevegelse og funksjon, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet 3 Institutt for data og realfag, Høgskulen på Vestlandet 4 The University of South Australia, School of Health Science 5 Neuroscience Research Australia, Randwick, NSW, Australia 6 Nakke- og ryggpoliklinikken, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilite- ring, Rehabiliteringsklinikken, Haukeland Universitetssykehus, Bergen 7 Forskningsgruppe for allmennmedisin, Institutt for global helse og sam- funnsmedisin, Universitetet i Bergen Fysioterapeuter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB) har inngått et spen- nende samarbeid med Institutt for Data- og realfag (HVL) for å utvikle virtuelle miljø til undersøkelse og rehabilitering. I løpet av de siste tre årene er flere pilotprosjekt blitt satt i gang, hvor nytteverdien av ulike virtuelle miljø for bl.a. personer med svimmel- het, ryggsmerter, nedsatt gangfunksjon og balanse, blir testet ut. Kan innovativt samarbeid på tvers av faggrupper bidra til nye tilnærminger og tiltak for pasienter i primær- og spesialisthelsetjenesten? Denne fagkronikken ble akseptert 9. oktober 2018. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. FIGUR 1 Antall treff i Pubmed med søkeordene «Virtual reality rehabilitation», 1993–2018. 0 50 100 150 200 250 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antall publikasjoner

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy