Fysioterapeuten 9-2018

42 FYSIOTERAPEUTEN 9/18 TEMA REPORTASJE OVERRASKELSENE gjelder blant annet hvil- ke pasientgrupper som kan ha god nytte av denne formen for trening. I tillegg handler det om å innlemme noe som kan oppleves fremmedartet og hardt, blant profesjonsutø- vere som elsker å bruke hendene sine. Og det gjelder mange fysioterapeuter. Vivien Jørgensen, fagsjef for fysioterapi på Sunnaas sykehus, forteller at deler av ro- botikkbruken er initiert av krefter utenfor sykehuset. Begynte med ryggmargsskadde – Det hele begynte med gangtrening i Lo- komat for brukere med ryggmargsskade i 2008. Dette er et eksoskjelett knyttet til en tredemølle, forteller Jørgensen. Oppstarten var knyttet til et forsknings- prosjekt, og bruken begrenset seg lenge til nettopp forskning. Nå brukes Lokomat i det vanlige pasientforløpet for de som kan ha nytte av det. – Landsforeningen for ryggmargsskadde var veldig på når gangrobotene begynte å komme. Tanken med disse har jo vært å få folk med komplette lammelser i beina til å komme opp og gå igjen. Vi fikk vår første gangrobot Ekso i 2012 av Sunnaasstiftelsen. Brukerne og ledelsen på sykehuset gikk i bresjen for dette og roboten, som muliggjør trening av gange over gulv, kom i hus, sier Jørgensen. Dette ble til et prosjekt for å gjøre fysiote- rapeutene kjent med utstyret, avdekke hvem det passet for, og se om man fikk opp noen problemstillinger til å gå videre med. – Prosjektet gikk i 2013 og 2014. Først var det bare pasienter med ryggmargsskade som deltok. Så ble slagpasienter innlemmet i pro- sjektet, ettersom dette var et nytt felt innen gangrobotikk. Deretter deltok vi i en euro- peisk multisenterstudie for å undersøke an- vendeligheten av og sikkerheten ved bruk av Ekso. Studien omfatter 52 pasienter og seks av dem er fra Sunnaas, forteller Jørgensen. Inn i klinikken Etter dette ble trening i Ekso implementert som et klinisk tilbud i sykehuset. Det skulle altså ikke lenger bare være til forskning, og vi fikk en ny og forbedret utgave av Ekso. – Vi har lagt det opp som et fagutvik- lingsprosjekt, og forsøkt å jobbe systematisk med å få pasienter inn i denne treningsfor- men. Det har vi lykkes mer eller mindre med. En fysioterapeut er dedikert til dette arbeidet. Hun er fagansvarlig for blant annet slagavdelingen og sertifisert for bruk av ro- boten, og har sammen med terapeutene der rekruttert pasienter inn til trening i Ekso. Siden oppstart i 2017 har de trent totalt 22 pasienter. Robotene er her, men har ikke tatt over Det er en krevende øvelse å bane vei for robotikk i opptrening av pasienter. Sunnaas sykehus er i forkant, men har fått seg noen overraskelser underveis. TEKST og FOTO Kai Hovden fysioterapeuten@fysio.no KLAR FOR TRENING Torgald Sørli får hjelp av ergoterapeut Hanna Sandve når han benytter robottek- nologi i treningen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy