Fysioterapeuten 9-2018

FYSIOTERAPEUTEN 9/18 43 Ifølge Jørgensen har disse erfaringene vist at det ikke nødvendigvis var pasientene man trodde skulle være i målgruppen for robo- tikken, som endte opp med å bli det: – Meningen var også å rekruttere fra ryggmargsskadeavdelingen, men det har vi lykkes dårligere med. Der har vi ikke hatt en tilsvarende fagperson som har kunnet fokusere på dette. I tillegg har vi funnet ut at det ikke er så mange på den avdelingen som faktisk egner seg på det tidspunktet de er på Sunnaas. De har mange problemstil- linger som ikke er forenlig med å gå i et ek- soskjelett. Dette kom litt overraskende på Vivien Jørgensen og hennes kolleger. – Det kan også ha andre forklaringer, som at denne treningsformen ofte er mer tidkrevende og personellintensiv enn alter- nativ trening. Det er derfor lett å velge den bort i en travel klinisk hverdag. Samtidig er det også slik at dette er et nytt trenings- konsept som man fortsatt ikke helt kjenner nytten av. Nettopp derfor kreves det dedika- sjon, påpeker fagsjefen. Armtreningsrobotikk Noen trapper ned kommer vi til fagansvarlig ergoterapeut Linda Sørensen. Hun har pro- sjektansvaret for robotlaboratoriet knyttet til overekstremiteter, og har skrevet master- oppgave om en av laboratoriets roboter. – Vi har valgt å prøve ut armtrenings- robotikk, blant annet fordi vi har hørt mye positivt om dette fra kollegaer i andre euro- peiske land, forteller Sørensen. Erfaringene er gode, spesielt med robo- ten Armeo Spring. – Det har vært en utfordring å finne ut- styr til de dårligste pasientene som ikke kla- rer så mye selv. Denne gir vektavlastning, slik at pasienter, selv med veldig nedsatt arm- og skulderfunksjon, får anledning til å spille dataspill, sier Sørensen. – Jeg har en prosjektlederstilling, og pla- nen er å utvide tilbudet med slike roboter. Neste uke får vi to roboter til. Én som kun trener fingre, og har mulighet til å gjøre det både passivt og aktivt, og den andre med gripesensor og balansesystem. Tanken er å sette opp alle tre sammen, slik at én terapeut kan trene tre pasienter samtidig. På den må- ten vil vi kunne gi pasientene et større tilbud enn i dag. Dette blir et pilotprosjekt for å se hvordan vi evner å løse det i organisasjonen. Vi tror det skal fungere bra og føre til at vi implementerer dette fullt ut på nyåret en gang, utdyper hun. Mens vi får en rask innføring i det tek- niske er Torgald Sørli på vei til trening med nettopp Armeo Spring. Han har brukt robo- ten en del ganger tidligere, og ergoterapeut Hanna Sandve vet hvilke innstillinger som trengs. – Roboten er i utgangspunktet laget til slagpasienter, som det er flest av. Det er der ressursene ligger, forteller Sørensen. Roboten har også vært brukt på barn, selv om den i utgangspunktet er konstruert og laget for voksne. Ifølge Sørensen fungerer det til en viss grad, men ikke for de minste barna. De har også opplevd at roboten ikke passer så godt ved bruk av elektrisk rulle- stol, men det problemet har avdelingen klart å løse. Til overmål stiller Torgald Sørli med ny elektrisk rullestol når Fysioterapeuten er på besøk. Altså en ekstra utfordring for ergote- rapeutene. – Dette er jo trening uten at man skjøn- ner at det er trening – det er fordelen. Her kan man spille et spill fremfor å drive med kjedelig trening. Det hjelper på motivasjo- nen, kommenterer Torgald mens stol, robot og spill gjøres klart. – Hva får du hjelp til? – Til å bevege hånda for å knærte disse ballongene. Den gir armen litt vektløshet slik at jeg klarer å løfte den. Det hadde jeg ikke klart i dette tempoet på egenhånd. Robotikk på Sunnaas sykehus • Lokomat – eksoskjelett for trening av gange på tredemølle og med mulighe- ter for å gradere hjelpen. • Ekso – eksoskjelett for trening av gange over gulv. Her kan hvert bein frikobles, og graden av hjelp kan justeres. • ReWalk – personlig ganghjelpemiddel for personer med komplette lammelser i beina. (Se sak på side 45) • Armeo Spring – Repetitiv arm- og håndtrening med dataspill. EN VEKTLØS FØLELSE Torgald Sørli får hjelp av robotikken når han trener ved hjelp av dataspill. Armeo Spring gir ham en vektløs følelse i armen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy