Fysioterapeuten 9-2018

62 FYSIOTERAPEUTEN 9/18 TEMA AKTUELT I FRAMTIDEN kan fysioterapeuter få rask bistand fra roboter som finner relevant in- formasjon om pasienten i journalen og gir råd om behandlingen. På Sørlandet sykehus tok de for to år siden i bruk kunstig intel- ligens for å finne pasienters allergier. Da- taprogrammet brukes når en pasient skal opereres og helsepersonellet må gå gjennom pasientens journal. Lett å overse informasjon I gjennomsnitt har en pasientjournal ved Sørlandet sykehus rundt 200 dokumenter. Med tidspresset er det lett å overse noe, for- teller overlege Tor Oddbjørn Tveit og for- sker Geir Thore Berge. De to arbeider ved Sørlandet sykehus, og har utviklet systemet sammen med professor Ole-Christoffer Granmo ved Universitetet i Agder. – I en omfattende test ble maskinen satt til å skanne 430 journaler. Den fant 92 pro- sent av tilfellene av allergi. Tre helseperso- nell hadde i forkant blitt satt til å lese veldig grundig gjennom de samme journalene. Maskinen oppdaget noen tilfeller som alle de tre ansatte hadde oversett, forteller for- sker Geir Thore Berge. Berge sier at de tilfellene maskinen misset på, ofte var skannede dokumenter med dår- lig kvalitet, håndskrevne notater eller termer som var ukjente. Brukes kun som støtte og hjelp I dagens samfunn vil ikke 92 prosent anses som godt nok for bruk alene, selv om data- programmet i mange akutte tilfeller vil få bedre resultater enn stresset helsepersonell. – Maskinen erstatter ikke legene og syke- pleierne på Sørlandet sykehus. De har frem- deles oppgaven med å sjekke journalene ma- nuelt – roboten brukes som et supplement, noe som kanskje fanger opp noe de selv har oversett. Det har heller ikke vært noe mål for oss å bygge et system som erstatter helse- personell, teknologien er langt fra god nok alene per i dag, sier Berge. Roboten finner allergien Roboten skanner i løpet av sekunder gjennom omfattende pasientjournaler. I dokument 50 på side tre står det: pasienten er allergisk mot penicillin. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no ROBOTSØK Overlege Tor Oddbjørn Tveit (til høyre) og forsker Geir Thore Berge ved Sørlandet sykehus har laget en robot som søker gjennom hundrevis av journaldokumenter på jakt etter pasienters allergier. Også fysioterapeuter kan ha god nytte av slike roboter, mener de. Foto: Arnfinn Tveit/Sørlandet sykehus

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy